Voler el sant i l'almoina

4 recurrències en 3 variants.

2. Alçar-se amb el sant i l'almoina (cast.) (1767, 1 font)

Feren conte que abaixaria el cap, quels deixaria el camp per séu, y que deste mòdo salsaríen ells en lo sant y la limosna.