A mesura que

Equivalent en castellà: A medida que.
«A mida que» no és una expressió correcta en català.
A mesura que avançàvem em trobava cada cop pitjor.
Equivalent en castellà: A medida que.
Durant el temps en què s'esdevé alguna cosa; mentre.
A mesura que el tren corria, les cases es feien més petites.
Equivalent en castellà: A medida que.
Durant el temps en què s'esdevé alguna cosa, mentre.
A mesura que cau l'aigua, es va omplint el segon dipòsit a través del sobreeixidor / A mesura que el tren corria, les cases es feien més petites.
Sinònim: Al mateix temps.
Font: R-M / EC.
Terminologia de Llenguatge Administratiu.
Equivalent en castellà: A medida que.
Gendecat (1996): Curs de Llenguatge Administratiu 1996. GENDECAT «Terminologia. Fraseologia», p. 34. Generalitat de Catalunya.
A proporció que.
A mesura que ho explica, ho anotem.
Equivalent en castellà: A medida que.
A mesura que passen les hores la foscor va avançant.
Lloc: Vic (Osona).
Sinònim: Com més.
Equivalent en castellà: A medida que.
Durant el temps en què s'esdevé quelcom.
Sinònim: Al mateix temps que, tal com.
Equivalent en castellà: A medida que.
Riera, Manel (1985): Correspondència comercial i privada en català, p. 199. Editorial Llar del Llibre.
Lloc: País Valencià.
A mesura que passen els anys, em costa més d'escoltar.
Lloc: País Valencià.
A mesura que passen els anys, em costa més llegir.
Lloc: País Valencià.
Locucions conjuntives que fan funció de subordinades modals.
Lloc: País Valencià.
Lloc: País Valencià.
Lloc: País Valencià.