A piles

10 recurrències en 2 variants.

1. A piles (1977, 9 fonts)

Equivalent en castellà: A montones.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 20. Editorial Pòrtic.

Eito. En abundancia.

Sinònim: A balquena | A dojo | A dolls | A manta.

Equivalent en gallec: A eito.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 66. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Embute. En abundancia.

Sinònim: A dojo | A dolls | A balquena | A manta.

Equivalent en gallec: A embute.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 66. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Envorca. En abundancia.

Sinònim: A dojo | A dolls | A balquena | A manta.

Equivalent en gallec: Á envorca.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 66. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Fartar.

Sinònim: A palades | A cabassos | A dojo.

Equivalent en gallec: A fartar.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 68. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Fartura.

Hi ha préssecs a piles: en pots agafar tants com vulguis.

Sinònim: A palades | A cabassos | A dojo.

Equivalent en gallec: Á fartura.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 68. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Pote.

Sinònim: A palades | A cabassos | A dojo.

Equivalent en gallec: A pote.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 82. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

A varrisco.

Sinònim: A palades | A cabassos | A dojo.

Equivalent en gallec: A varrisco.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 88. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Varrer.

Sinònim: A palades | A cabassos | A dojo.

Equivalent en gallec: A varrer.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «3. Achega para un corpus fraseolóxico galego-catalán», p. 88. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Pila.

Hi ha préssecs a piles: en pots agafar tants com vulguis.

Equivalent en gallec: A (ás) carradas.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 119. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Pila.

Hi ha préssecs a piles: en pots agafar tants com vulguis.

Equivalent en gallec: A fartar.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 119. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Pila.

Hi ha préssecs a piles: en pots agafar tants com vulguis.

Equivalent en gallec: Á fartura.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 119. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Pila.

Hi ha préssecs a piles: en pots agafar tants com vulguis.

Equivalent en gallec: A pote.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 119. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Pila.

Hi ha préssecs a piles: en pots agafar tants com vulguis.

Equivalent en gallec: A varrer.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 119. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Pila.

Hi ha préssecs a piles: en pots agafar tants com vulguis.

Equivalent en gallec: A varrisco.

Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve (2013): Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego «4. Achega para un corpus fraseolóxico catalán-galego», p. 119. Cadernos de Fraseoloxía Galega.

En gran quantitat.

Me'n va donar a piles, fins que vaig dir prou.

Sinònim: A balquena, a cabassos, a manats.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Molt». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Amuntegaven els sacs a piles.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 19. Llibres de l'Index, S.A..

En gran quantitat.

Sinònim: Veg. A balquena.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 54. Edicions 62.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte