A qui treballa, una sardina; i a qui no treballa, una gallina

22 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1908.

A qui ha treballat, una sardina; a qui ha fet el mandra, una gallina

5 fonts, 2003.
Per donar a entendre que el món està ple d'injustícies.
Es diu quan es retribueix millor el qui ha treballat poc que el qui ha treballat molt.
Fer el mandra = fer el manta = fer el gos. És un retret que se sol dir quan no s'aprecia el treball o l'esforç d'algú i, en canvi, es premia o s'alaba a qui s'ha esforçat poc o no gens.

A qui treballa, una sardina; i a qui no treballa, una gallina

3 fonts, 2008.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 190. Web.

A qui no treballa, una gallina; a qui treballa, una sardina

2 fonts, 2011.
Moltes vegades es premia més la inactivitat que l'esforç, en ocasions com a incentiu, en d'altres per desconeixement de la realitat, en d'altres per amistat.
Equivalent en castellà: Similar: A marido malo, ceballo con las gallinas de par del gallo.

A qui treballa, sardina, i a qui fa el gos, la gallina

2 fonts, 2011.
Es diu irònicament quan s'ha produït una injustícia en afavorir més a qui no s'ho mereix que a qui s'ho mereix.
Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Activitats humanes, comportament, salut i fortuna», p. 190. Web.

A qui ha treballat una sardina, a qui ha fet lo mandrò una gallina

1 font, 2014.
Lloc: L'Alguer (Sardenya).

A qui ha treballat, una sardina, a qui ha fet el mandró, una gallina

1 font, 1992.

A qui ha treballat, una sardina; / a qui ha fet lo mandra, una gallina

1 font, 1910.
Lloc: L'Alguer (Sardenya).
Gomis i Mestre, Cels (1910): Zoologia popular catalana «Capítol VI. Peix. II. Monografies. Sardina. Aforisme», p. 423. L'Avenç.

A qui treballa una sardina, a qui ha fet lo mandró una gallina

1 font, 2009.
Equivalent en italià: A chi lavora una sardina, a chi non ha fatto mai niente una gallina.
Lloc: L'Alguer (Sardenya).

A qui treballa una sardina, a qui no treballa una gallina

1 font, 1995.
Equivalent en italià: A qui lavora una sardina, a chi non lavora una gallina (il poltrone ha avuto di piú di chi ha veramente lavorato e meritato il premio).
Lloc: L'Alguer (Sardenya).
Caria, Rafael (1995): Revista de l'Alguer, Vol. 6, núm. 6 (1995), pàg. 119-208 «El lèxic dels mariners algueresos, entre catalanitat i mediterraneïtat». Revista de l'Alguer.

A qui treballa une sardina i a qui no treballa una gallina

1 font, 1908.
Proverbes.
Lloc: L'Alguer (Sardenya).

A ta casa no tens sardina i a la del altres demanes gallina

1 font, 1999.

Al qui treballa, sardina i, ai qui fa el gos... la gallina

1 font, 2006.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys d'animals. Dites sobre galls i gallines». Web.

Al qui treballa, sardina i, al qui fa el gos... la gallina

1 font, 1980.
Lloc: Ribera.

Qui treballa, menja una sardina; / qui no treballa, une gallina

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Qui travaille, mange une sardine; / Qui ne travaille pas, mange une poule.
Lloc: Catalunya del Nord.