Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Alt com un sant Gem

15 recurrències en 8 variants. Primera citació: 1857.

Llarg com un Sant Gim

4 fonts, 2011.
Aquest recull de comparances nord-catalanes parteix del que va fer Carles Grandó, que havem completat amb altres fonts (Les catalanades d'Albert Saisset-Un Tal, Justí Pepratx Espigues i flors i Pa de casa, Lleó Conill, Botanique catalane pratique), i de les vastes aportacions de Joan Bosch Santaló.
Lloc: Nord-català.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Rosselló.
Lloc: Nord-català.

Alt com un Sant Gim

3 fonts, 2018.
Aquest recull de comparances nord-catalanes parteix del que va fer Carles Grandó, que havem completat amb altres fonts (Les catalanades d'Albert Saisset-Un Tal, Justí Pepratx Espigues i flors i Pa de casa, Lleó Conill, Botanique catalane pratique), i de les vastes aportacions de Joan Bosch Santaló.
Lloc: Nord-català.
Lloc: Catalunya del Nord.
Lloc: Nord-català.

Alt com un Sant Gem

2 fonts, 2004.
(Abreviació de Guillem), es diu d'una persona de gran estatura.
Sinònim: Alt com un Sant Pau.
No el conec.
Lloc: Llofriu.

Llarg com un sant Gem

2 fonts, 1997.
Un procediment per a embellir el llenguatge és l'ús de comparacions. A part les que cada escriptor inventa ara i adés, existeix un repertori popular de modismes comparatius. De: Grandia, Marian.
Font: Gramática etimològica catalana, Barcelona 1901, p178-180.
Comparacions.

Alt com un sant Gem

1 font, 2004.
Es diu d'una persona de gran estatura.
Ell no és baix, però el seu germà és alt com un sant Gem.
Sinònim: Alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un gànguil, alt com un paller, alt com un pinco, alt com una perxa, més alt que sant Cristòfol.

Llarch com un sant Gem

1 font, 1857.

Llarg com un San Gim

1 font, 1918.
Sant Gil. De: Dorca i González, Josep; Ausellé i Rigau, Joaquim.
Lloc: La Sellera.

Ser com un sant Guim

1 font, 2019.
Ant. Versió nostrada de 'ser alt com un sant Pau'
Sinònim: Ser alt com un sant Pau.
Lloc: Palafrugell.