Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Anar fora corda

14 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1968.

Anar fora corda

9 fonts, 1992.
Lloc: Mancor.
Anar emprenyat o anar molt llançat sexualment.
Lloc: Mancor.
Estar mlt empipat. O també, molt entusiasmat amb un ssumpte, o molt eufèric.
Estar molt excitat passionalment (d'ira, alegria, entusiasme, etc.).
Està molt enfadat, va fora corda / Si em toqués la loteria, estaria fora corda unes quantes hores.
Lloc: Mallorca.
Anar desencaminat.
Sinònim: Veg. Anar errat de comptes | Veg. tb. Pixar fora de test.
Equivocar-se.
Lloc: Mallorca.
Anar emprenyat o anar molt llançat sexualment.
Lloc: Mallorca.

Anar fora de corda

2 fonts, 1968.
Anar desencaminat / anar fora de seny, ple d'exaltació passional, principalment d'ira, però també d'alegria, d'entusiasme, etc.
No té cap motiu per comportar-se així, va fora de corda.
Sinònim: Anar en revolt, treure els peus de solc.
Anar destirotat.
Lloc: Igualada.

Va fora corda

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.