Arruixa, que plou!

12 recurrències en 5 variants.

2. Arruixa que plou (1987, 5 fonts)

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Consells». Web.
Izquierdo, Maria (2022): Twitter «twitter.com/marieta_1974/status/1485517211267702784». Twitter.

Es diu per a expressar que una persona rep un bonegó amb raó, o que no té trellat el que es fa.

Arruixa que plou i faràs polseguera!

Jordà Mulet, Juli (2014): Paraules en xarxa. Paraules rescatades «A», p. 36. Juli Jordà Mulet.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Dites ocasionals, exageracions, simplificacions...», p. 158. Editorial l'Esquer.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «A», p. 43. Autoedició.

5. Arruixa, que plòu! (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 30. Editorial Arte y Letras.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte