Caure a la trampa

16 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1803.

Caure a la trampa

8 fonts, 1979.
Equivalent en castellà: Caer en la trampa.
Sinònim: Caure a la ratera.
Dixar-se enredar.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Era molt ingenu i de seguida va caure a la trampa que li van parar.
Lloc: Vic (Osona).
Sinònim: Veg. Caure en el formatge.
Equivalent en castellà: Caer en la trampa.
Deixar-se enredar.
Deixar-se convèncer o enganyar.

Cáurer á la trampa

2 fonts, 1803.
Equivalent en castellà: Caer en el garlito, en el lazo, en el señuelo, en la trampa, etc.
Equivalent en llatí: In laqueum incidere.
F. ser enganyat ab algun artifici, ardit, etc.
Equivalent en castellà: Caer en la trmapa.
F. ser enganyat ab algun artifici, ardit, etc.
Equivalent en llatí: In laqueum incidere.

Caure en la trampa

1 font, 1994.
I el gremi no hauria de caure en la trampa d'obligar la filosofia a jugar en el camp contrari d'una competitivitat que sempre la fa incórrer en el fora de joc.
Porta Perales, Miquel (1994): Avui «Diàleg. Reivindicació de la saviesa inútil», p. C4. L'Avui / El Punt Avui.

Cáurer en la trampa

1 font, 1805.
F. algun animal.
Equivalent en castellà: Entramparse.
F. algun animal.
Equivalent en llatí: Illaqueari.
F. met.
Sinònim: V. Cáurer.