Paremiologia catalana comparada digital

Déu nos guard de freds tardans, i de frares i capellans

18 recurrències en 12 variants. Primera citació: 1928.

Déu ens lliure de freds tardans, de frares i capellans

4 fonts, 1980.
Hi ha circumstàncies que perjudiquen (la salut, la butxaca...) més que afavoreixen.
L'esperit, l'ànima dels refranys, no és menys ric en modalitats característiques. En ells s'esmunyen llicències de llenguatge que s'endinsen unes vegades pels camps de la grolleria, i altres traspassen les fronteres de la cleròfòbia i de l'obscenitat.
Lloc: País Valencià.
Lloc: Ribera.
Lloc: Ribera.

Déu nos guard de freds tardans, i de frares i capellans

3 fonts, 1993.
Perquè poden ser perillosos.
Lloc: País Valencià.

No et fies de monges i capellans ni de frares tardans

2 fonts, 2010.
Lloc: Xàbia (La Marina Alta).

Déu ens guarda de freds tardans, i de frares i capellans

1 font, 2008.

Déu ens guarde de freds tardans i de frares i capellans

1 font, 2021.

Déu ens lliure de freds tardans de frares i de capellans

1 font, 2019.
En el siguiente apartado, se presentan refranes meteorológicos generales del saber popular sin tener determinada una escala espacial y temporal en común entre los diferentes refranes interpretados. La existencia de creencias religiosas, menciona la bondad de Dios, en ser justo con los días de frío según la clase social de las personas. También ser justo en las lluvias y tormentas, que se produzcan pero sin riesgos extremos en las poblaciones. De: Morte.

Déu ens lliure de freds tardans i de frares i capellans

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Déu mos lliure de frares, capellans i freds tardans

1 font, 1989.
El mirar amunt, el dependre de factors climàtics no controlables i totalment imprevisibles, afavoreix la religiositat de l'home del camp; diverses són les mencions a Deu.
Lloc: Alcoi.

Déu mos lliure de freds tardans, i de frares i de capellans

1 font, 1992.

Deu mos lliure de frets tardáns y de flares y capelláns

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Déu mos lliure de monges, frares i capellans

1 font, 1989.
El mirar amunt, el dependre de factors climàtics no controlables i totalment imprevisibles, afavoreix la religiositat de l'home del camp; diverses són les mencions a Deu.
Lloc: Alcoi.

Déu nos en guard, de freds tardans i de frares i capellans

1 font, 2011.
Els freds tardans porten les pitjors gelades, perque troben la planta avançada i molt de treball ja fet. Al temps de les collites els nombrosos almoiners conventuals (tant frares com monges, però no capellans) anaven a la capta pels camps, cosa que també escurçava la collita. Els feligresos portaven a la parròquia, és a dir, al rector, el delme de les collites. En alguns pobles encara hi ha el carrer del delme (p. ex., a Foios). El delme, però no sempre es pagava a la parròquia (segueix a l'orig.).
Lloc: País Valencià.