Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

El bé sona i el mal vola

16 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1950.

El bé sona i el mal vola

6 fonts, 1992.
Les bones accions es fan públiques, però les malifetes se saben molt més aviat.

El bé sona, i el mal vola

2 fonts, 1950.
Les bones accions es fan publiques, però les males són conegudes més viat.
Equivalent en castellà: El bien suena, y el mal vuela.
Equivalent en portuguès: O bem soa, e o mal boa.

El bé rodola i el mal vola

1 font, 1993.

El bé rodola, i el mal vola

1 font, 2008.

El bé sona i mal vola

1 font, 2012.

Es bé redola i es mal vola

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

Es bé rodola, i es mal vola

1 font, 1984.
Es bé ve a poc a poc, i es mal ve deveres.
Lloc: Menorca.

Es mal vola i es bé rodola

1 font, 2008.
És més mal de fer el bé que no el mal.

Lo bé sona e lo mal vola

1 font, 1996.
Equivalent en castellà: El bien suena y el mal buela.
Font: Capítol VII. (VII.16).