Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Enganyar com un xino

15 recurrències en 12 variants. Primera citació: 1917.

Enganyar com un xino

3 fonts, 1922.
A un que l'hagin estafat li sol dir t'han enganyat com un xino. De: Junyent, Eduard.
Lloc: Vic.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Enganyar a u com un xino

2 fonts, 1992.
Alude a la opinión infundada de que los chinos son simples.
Equivalent en castellà: Engañar a uno distramente.
Lloc: País Valencià.

Anganyá amb un com un chino

1 font, 1921.
Quan fan creure amb un una mentida molt fossa. De: Carreras y Artau, Tomás.
Lloc: Torreserona.

Deixar-se enredar com un xino

1 font, 1917.
De: Amades, Joan.
Lloc: Barcelona.

El varen enganyar com a un xino

1 font, 1961.
Lloc: Girona (Gironès).

Enganyar a ú com un chino

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Enganyar com a un xino

1 font, 1992.
Un dia des segle XIII, quan el rei Jaume I estava embolicat n sa conquesta de ses Illes Pitiüses, va rebre sa nova que havia arribat a Tarragona un xinès per fer uns tractes d'interès per a ses dues parts. Com que ell no podia anar-hi, ho encomanà a un abat que tenia fama de ser molt llest. S'entrevistaren, i després de concretats es assumptes comercials entraren en conversa de tertúlia... (segueix a l'original).
Lloc: Eivissa.

L'enganyen com un xino

1 font, 1918.
De: Birba i Codorniu, Josep.
Lloc: Camprodon.

L'han enganyat com a un xino

1 font, 1994.
Empassar-se les mentides amb facilitat.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

L'han enganyat com un xino

1 font, 1918.
De: Dorca i González, Josep; Ausellé i Rigau, Joaquim.
Lloc: La Sellera.

M'ha enganat com un «xino»

1 font, 2003.
Lloc: Mallorca.

T'han enganyat com un xino

1 font, 1924.
De: Ausellé i Rigau, Joaquim.
Lloc: La Sellera.