Pagar el gust i les ganes

16 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1977.

Pagar el gust i les ganes

12 fonts, 1977.
Pagar més del just.
Equivalent en castellà: Costar la torta un pan.
Equivalent en castellà: Costar la torta un pan.
Pagar més del just.
Per fer un vestit a mida, fan pagar el gust i les ganes; he optat per comprar-me'l confeccionat.
Sinònim: Pagar una fortuna.
Font: R-M.
Sinònim: Pujar (o costar) més el suc que la perdiu (o el farciment que el gall, o el mall que l'enclusa, o els guarniments que l'animal, o les esquelles que el bestiar).
Satisfer un caprici.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Pagar més del que és just.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Garriga Subirats, Anna (2020): Riu riu «Annex 2 – Recerca de dites, frases fetes i locucions», p. 130. Universitat Autònoma de Barcelona.
El marisc anava molt car, però, com que li agradava, un dia a l'any se'n pagava el gust i les ganes i n'anava a comprar.
Lloc: Vic (Osona).
Satisfer un caprici.
Font: CL, VT.
Sinònim: Veg. Costar (o Valer) un ull (o un ull de la cara).
Pagar més del just.
Sinònim: Veg. Pagar car 1.
Pagar molt car.

Pagar-ne el gust i les ganes

2 fonts, 2021.
Sinònim: Costar un ull de la cara.
Lloc: Terres de Ponent.

Comprar el gust i les ganes [a algú]

1 font, 1995.
Satisfer del tot.
Font: FV, FX, G, MR, VR.

Fer pagar gust i gana

1 font, 2017.