Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Pel gener, el camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar

34 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1984.

Pel gener, el camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar

21 fonts, 1988.
Lloc: Bages.
Trascolar = transvasar. Són els treballs que convé fer al llarg del mes.
El pas de l'any. Gener.
Calendari del pagès.
Lloc: País Valencià.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

Pel gener el camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar

4 fonts, 1984.
La poda és una important operació per a la fruticultura que preté aconseguir arbres formats i equilibrats, per a obtenir una producció màxima i de qualitat; tot això acompanyat d'una bona longevitat dels arbres. Existeix gairebé unanimitat a l'hora d'aconsellar una esporgada tardana.
El començament de les llaurades està lligat principalment a dos factors: l'arribada de les pluges i a l'inici de la sembra. El ventall de dates, com es pot suposar, és ben ample. Cal, també, distingir entre les feines immediates a la sembra i les que es fan durant l'any per anar-la preparant.

Pel Gener, el camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar

3 fonts, 1999.

Pel gener al camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar

1 font, 2004.
Lloc: Lleida (Segrià).

Pel gener el camp llaurar, / la vinya podar i el vi trascolar

1 font, 2014.
Hivern. Gener.
Lloc: Baix Empordà.

Pel gener, al camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar

1 font, 2010.
Lloc: Lloret de Mar.

Pel gener, el camp a llaurar, la vinya a podar i el vi trascolar

1 font, 1996.

Pel Gener, el camp llaurat, la vinyar podar i el vi trascolar

1 font, 2023.

Pel janer al camp llaurar, la vinya podar i el vi trascolar

1 font, 2004.
Lloc: Lleida (Segrià).