Paremiologia catalana comparada digital

Preu fet, treball mal fet

20 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1968.

Preu fet, treball mal fet

12 fonts, 1988.
Significa que les feines encarregades a preu fet solen resultar defectuoses.
Lloc: Vall de Cabó (Alt Urgell).
Lloc: Terres de l'Ebre.

Breu fet, treball mal fet

3 fonts, 1993.
Tot necessita el seu temps.

Preu fet: treball mal fet

2 fonts, 1968.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Preu fet, molt i mal fet

1 font, 2011.
Lloc: Solsona (Solsonès).

Preu fet, treball mal fet...

1 font, 1987.
Equivalent en francès: Travail à la tâche, travail mal fait.
Lloc: Perpinyà.

Treball a preu fet i ben pagat, mal fet i ben pagat

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.