Qui més xiula, capador

15 recurrències en 8 variants. Primera citació: 1980.

Qui més xiula, capador

5 fonts, 1987. [+]
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Dites ocasionals, exageracions, simplificacions...», p. 155. Editorial l'Esquer.

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Refranys. Q», p. 61. Ajuntament de Quart.

El sentit de l'expr. és: Qui més puga per a ell. Els capadors i sanadors de porcs portaven un xiulet semblant al dels esmoladors i, com aquests, el feien sonar pels carrers per tal d'avisar de la seua presència a qui necessités els seus serveis. Aquests serveis s'oferien també al món rural. A fi d'estalviar-se d'arribar als masos o a les alqueries on potser no hi havia faena a fer, calia tenir bons pulmons per, abans d'arribar-hi, fer-se oir els xiulets als estadants (amb més detalls a l'original).

Lloc: Vall d'Uixó.

El que més xiula, capador

4 fonts, 1989. [+]

Capador = veterinari, manescal, merescal. Normalment, el més exaltat d'un grup és el més covard a l'hora de la veritat.

Sinònim: Similars: L'home que fa el valent és l'últim al sometent | Sempre parla qui té què callar | Similar, l'expressió: Anar-se-li'n la força per la boca.

De: Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «E», p. 129. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

El que més xiula, capaor

1 font, 1980. [+]

Lloc: Albal (Horta).

Hernández Sanchis, Jesús-Emilio (1980): Refraner albalenc «Refraner», p. 19. Anubar Ediciones.

El que més xiule, capador

1 font, 2017. [+]

El que més xiule, capador!

1 font, 2021. [+]

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Qui més xille / parle / pinxo, capador / sanador

1 font, 1995. [+]

Font: MS, CL, FV, FX, G, M, ME, MR, PR, VT.

Qui més xillo, capador

1 font, 2005. [+]

Tots els gorrinets, quan saben / que ha vingut lo sanador, / s'escapen, xillen, s'amaguen, / perquè els fa molta temor / perdre els triponets, que els valen / per a guardar la llaor. / —Porteu a n'eixe, que el capo, / a n'eixe que xille més / i que no se tos escapo, / que no li valdrà de res (Són versos de sentències comentades, aplec de poemes publicats a la col·lecció Lo Trull. De: Lombarte, Desideri.

Font: Sentències comentades.

Qui no xule és capador

1 font, 2017. [+]