Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Qui va i ve, fa el viatge complet

10 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1918.

Qui va i ve fa viatge complet

2 fonts, 1993.
Es diu quan algú anuncia que se'n va.
Es diu quan algú anuncia que se'n va (D.). Vegi's n. 2781.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2765 Va», p. 373. Institut Menorquí d'Estudis.

Si te'n vas i tornes, fas es viatge complet

2 fonts, 1984.
És una manera de parlar, quan un anuncia que se'n va.
Quan algú diu que se'n va.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Peregrinatge», p. 261. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

Si te'n vas i tornes, viatge complert

2 fonts, 1918.
Lloc: Menorca.
Vegi's n. 2765.
Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2781 Vas», p. 375. Institut Menorquí d'Estudis.

Qui va i ve fa el viatge complet

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Qui va i ve, fa 's viatge complert

1 font, 1918.
Lloc: Menorca.

Qui va i ve, fa el viatge complet

1 font, 1992.

Qui va, i ve, fa es viatge complet

1 font, 1984.
Qui no s'atura, progressa.
Lloc: Menorca.
Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Peregrinatge», p. 260. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.