Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Tenir tornets

16 recurrències en 8 variants. Primera citació: 1805.

Fer tornets

4 fonts, 2014.
Quan es deixa una cosa que s'ha de tornar.
Lloc: Vic (Osona).
El diccionari d'Alcover-Moll recull l'expressió 'tenir un tornet' o 'haver-hi un tornet al capdavall', per significar que una cosa deixada a un altre ha de ser restituïda. per això, quan algú deixa una cosa, sol dir: «té; però fixa't que al capdavall hi ha una 't' de tornet».
Quan t'han deixat una cosa, arriba un dia que s'han de fer tornets.
Lloc: Vic (Osona).
Sinònim: Tenir tornets.
Lloc: Sants.
Com en diríeu d'una cosa que presteu, però que us l'han de tornar?
Sinònim: Tenir tornets | Tenir un tornet.
Equivalent en castellà: Ser de Huelva.

Tenir un tornet

3 fonts, 2004.
Haver de ser tornat un objecte prestat / haver d'ésser restituïda una cosa que hom deixa a un altre.
Miri, que té un tornet / Aquí tens les tisores, però tenen un tornet.
Sinònim: Haver-hi un tornet al capdavall.
Font: A-M / EC.
Com en diríeu d'una cosa que presteu, però que us l'han de tornar?
Sinònim: Fer tornets | Tenir tornets.
Equivalent en castellà: Ser de Huelva.
Significa que una cosa deixada a un altre ha de ser restituïda. per això, quan algú deixa una cosa, sol dir: «té; però fixa't que al capdavall hi ha una 't' de tornet».
Sinònim: Tenir tornets.
Font: DCVB.

Al capdavall hi ha un tornet

2 fonts, 1970.

Haver-hi un tornet al capdavall

2 fonts, 2004.
Haver d'ésser restituïda una cosa que hom deixa a un altre.
Aquest llibre no el perdis i recorda que hi ha un tornet al capdavall.
Sinònim: Tenir un tornet.
Significa que una cosa deixada a un altre ha de ser restituïda. per això, quan algú deixa una cosa, sol dir: «té; però fixa't que al capdavall hi ha una 't' de tornet».
Sinònim: Tenir tornets.
Font: DCVB.

Tenir tornets

1 font, 2023.
Com en diríeu d'una cosa que presteu, però que us l'han de tornar?
Sinònim: Fer tornets | Tenir un tornet.
Equivalent en castellà: Ser de Huelva.

Tenir tornets (o un tornet)

1 font, 1996.
Haver de ser tornat un objecte prestat.
Sinònim: Tenir amo.

Tenir un tornet al cap d'avall

1 font, 1805.
F. met. per manifestar que s' deu tornar lo que s'ha dexat.
Equivalent en llatí: Rem restitui exigere.
F. met. per manifestar que s' deu tornar lo que s'ha dexat.
Equivalent en castellà: Tener vuelta.

Tenir un tornet al capdavall

1 font, 1979.
Quelcom que deixem a algú.