Vinya torta, raïm porta

17 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1928.

Vinya torta raïm porta

8 fonts, 1951. [+]

Lloc: Alzira (Ribera Alta).

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites sobre el raïm». Web.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites sobre la vinya». Web.

Vinya torta, raïm porta

7 fonts, 1937. [+]

Lloc: País Valencià.

Cervera Sanz, Miguel (2018): Refranyer valencià «El llaurador i la terra», p. 29. Editorial Sargantana.

Lloc: Bages.

Totes les coses, per lletges que siguen, compleixen l'objectiu per al qual existeixen.

De: Alberola.

Lloc: País Valencià.

Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «V», p. 340. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Vinya torta porta raïm

1 font, 1999. [+]
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VIII. Els oficis. La pagesia i les feines del camp», p. 384. Edicions 62.

Vinya tòrta, raim pòrta

1 font, 1928. [+]

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «V», p. 304. Editorial Arte y Letras.