Paremiologia catalana comparada digital

A Déu pregant i amb la maça pegant

15 recurrències en 12 variants. Primera citació: 1736.

A Déu pregant i amb la maça pegant

3 fonts, 1989.
Les intencions i els bons propòsits deuen correspondre's amb accions.
De: Ros - Martí Gadea.
Lloc: País Valencià.

A Déu pregant i amb sa maça donant

2 fonts, 2003.
A més de resar, hem de posar tot el que podem de la nostra part, per obtenir una cosa a Déu demanada.
Lloc: Mallorca.

A Déu pregant i amb el martell pegant

1 font, 2018.
Lloc: País Valencià.

A Deu pregant i amb la maça pegant

1 font, 1985.
Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

A Déu pregant i el ferro mallant

1 font, 1992.

A Déu pregant i en la massa pegant

1 font, 1932.
Es sol dir en castellà.
Lloc: País Valencià.

A Déu pregant, / i amb l'aixada cavant

1 font, 1968.
Lloc: Vila-real (Plana Baixa).

A Déu pregant, i amb el maçó picant

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.

A Déu pregant, però al camp treballant

1 font, 1995.
Lloc: Terres de l'Ebre.

A Deu pregant, pero el muscle arrimant

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

A Déu pregant, però llaurant

1 font, 1968.

A Déu pregant, y ab la maça pegant

1 font, 1736.