A més a més

36 recurrències en 5 variants. Primera citació: 1814.

A més a més

30 fonts, 1968.
Ordenar el discurs: indicar que hi ha continuïtat sobre un mateix tema o sumen idees (additius).
Sinònim: A més | Així com | Així mateix | Alhora | Al mateix temps | A la vegada | Com també | Encara més | Fins i tot | I també | També | Tot seguit.
Per continuar sobre un mateix punt.
Sinònim: A més | També.
Equivalent en castellà: Además.
A més a més, aquestes paraules també ioditzen, cosa que vol dir que la «doble ela» es pronuncia com una «i» semivocàlica.
Lloc: Empordà.
Sinònim: A més.
Equivalent en castellà: Además.
Expressions usades per a indicar que una acció, un esdeveniment, un fet, etc., succeeix afegit a un altre.
Diu que té molta sort a més a més de diners.
Sinònim: A més | De més a més | A més de.
Equivalent en castellà: Además | A más | Además de.
Sinònim: A més.
Equivalent en castellà: Además.
[...] a més a més, havien de desafiar les excomunions, si feien el pagès a l'hora de comprar les butlles per poder tractar sense pecar amb els d'altres creences.
[...] i no ho poguérem pair perquè va despertar el nostre canibalisme social ajudat, a més amés, per la impremta i la pólvora.
Va treure la rifa i a més li van regalar una casa.
Lloc: Vic (Osona).
... Així mateix.
Sinònim: Demés, endemés, encara, ultra això, a més, de més a més, no res menys.
Equivalent en castellà: Además.
I, a més a més, funciona.
Pàmies, Sergi (1992): L'instint «I», p. 22. Edicions dels Quaderns Crema.
I, a més a més, ho argumenta.
Pàmies, Sergi (1992): L'instint «I», p. 24. Edicions dels Quaderns Crema.
A més a més -pensa-, el Creador no es va conformar amb pintar diàriament el cel de negre, sinó que el va guarnir amb milions d'estrelles.
Pàmies, Sergi (1992): L'instint «I», p. 36. Edicions dels Quaderns Crema.
A més a més, li venia de gust estirar les cames i prendre alguna cosa.
Pàmies, Sergi (1992): L'instint «I», p. 51. Edicions dels Quaderns Crema.
A més a més, el gaiato era l'únic regal que el seu pare li havia fet.
Pàmies, Sergi (1992): L'instint «I», p. 68. Edicions dels Quaderns Crema.
Fins i tot li va arribar el rumor que era impotent i, a més a més, homosexual.
Pàmies, Sergi (1992): L'instint «II», p. 114. Edicions dels Quaderns Crema.
Un divendres de la pell del diable que, a més a més, ens fa pensar en aquella dita antiga: "Qui no vol creure el pare ni la mare, ha de tenir la pell de cabra" (una pell molt dura, crec jo).
Professor Lester (1996): Avui «Horòscop. Escorpió», p. 65. L'Avui / El Punt Avui.
Encara.
Sinònim: A més | Amb tot això, de més a més.
A més a més, les seves tietes li havien triat un col·legi de monges que amb prou feines podien pagar.
Simó, Isabel-Clara (1990): Els ulls de Clídice «Capítol 2», p. 54. L'Avui / El Punt Avui.
Jo no treballava tant com els segadors, perquè em faltava constitució física i experiència, a més a més ells tenien un jornal i jo no.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Autobiografia d'un qualsevol», p. 22. Edicions Proa.
A més a més, el so d'un instrument nou és sempre un meló per obrir.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Autobiografia d'un qualsevol», p. 32. Edicions Proa.
A més a més, l'Arturo detestava el solfeig i assajar sol a casa.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Autobiografia d'un qualsevol», p. 38. Edicions Proa.
A més a més de fer-nos passar gana i fred, ens enviava a l'altre barri per una ximpleria.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Memòries d'un mentider sincer - 1. Mentides», p. 204. Edicions Proa.
A més a més alguns tocàvem a la banda i podíem presumir d'una bona manxa.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Memòries d'un mentider sincer - 3. Petons», p. 225. Edicions Proa.
A més a més, tant en les formes verbals com en les adverbials hi ha força traces de les varietats dialectals.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Ara bé, en català tenim menys contexts comunicatius que ajuden a expandir bons models lingüístics i, a més a més, encara arrosseguem fortes seqüeles d'una llarguíssima persecució.
Lloc: Terres de l'Ebre.
A més, no tots els diccionaris presenten 'esparpillar' com una simple variant d'esparpellar. El reguitzell de definicions atribuïdes a una i altra forma no sempre és coincident.
Lloc: Terres de l'Ebre.
TU dius una paraula qe jo no dic; però que reconec i que, a més a més, sé que et defineix perquè tu la gastes per raons d'ascendència lingüística familiar, que són diferents de les meues.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Conjuncions consecutives.
En el cosidor hi havia botons, agulles i a més a més, tisores.
(1997): Curs d'escriptura catalana «19.1 La conjunció», p. 19.4.

Mes á mes

2 fonts, 1814.
örden.
Equivalent en castellà: Mayormente.

Mès á mès

2 fonts, 1857.
Equivalent en castellà: Mayormente.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Analogía. De las partes de la oracion. Capítulo 7. Del adverbio. Adverbios de órden», p. 133. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.
Equivalent en castellà: Sobre todo | Mayormente.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 6. Del adverbio y frases adverbiales», p. 183. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

A més a més...

1 font, 1996.
1.5 Enllaç per continuar sobre un mateix punt.
A més a més / a més / tanmateix... // Després / tot seguit / així mateix.
Sinònim: A més a més, a més, tanmateix.
Gendecat (1996): Curs de Llenguatge Administratiu 1996. GENDECAT «Enllaços precisos», p. 9. Generalitat de Catalunya.

Més a més

1 font, 1907.
Sinònim: Majorment (*).