Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

De panxa enlaire

23 recurrències en 7 variants. Primera citació: 1977.

De panxa enlaire

12 fonts, 1995.
En contraposició, podem demanar al malalt que es posi ajagut de panxa enlaire, de panxa o de cap per amunt, ajagut de cara al cel.
Equivalent en castellà: Boca arriba.
Ajagut boca amunt.
Va restar un moment de panxa enlaire damunt la sorra mirant els estels / Li agrada d'estirar-se de panxa enlaire per prendre el sol.
Sinònim: De sobines, de cara enlaire, boca per amunt, cap per amunt, d'esquena.
Font: R-M.
Sense fer res / [estar] ociós.
És un mandrós; creu que tot el dia s'ha de poder estar de panxa enlaire sense atendre la feina.
Sinònim: Amb els braços pelgats.
Font: R-M.
Sense fer res / [estar] ociós.
S'estava de panxa enlaire tot el sant dia.
Sinònim: Amb els braços plegats, amb les mans a les butxaques, amb les mans plegades, mà sobre mà, amb una mà sobre l'altra.
Font: R-M.
Feia la migdiada estirat de panxa enlaire.
Lloc: Vic (Osona).
Lloc: Marina Baixa.
Ajagut boca amunt.
Sinònim: De sobines, d'esquena a terra.
Sense fer res.
Sinònim: Una mà damunt l'altra.
Boca per amunt.
Ociós.
Pompeu Fabra, en el seu diccionari (DGLC, s.v. "boca"), i ho han continuat fent altres lexicògrafs (DIEC, GDLC), admetia les expressions "boca per amunt" ('ajagut de cara al cel') i "boca per avall" ('ajagut de cara a terra'), si bé actualment semblen més usuals altres maneres de dir el mateix: "de panxa enlaire / d'esquena a terra / de boca enlaire.

Estar de panxa enlaire

3 fonts, 2000.
Estar ociós, ajagut sense fer res.
Sinònim: Gratar-se la panxa.
Lloc: Illes Balears.
Estar ociós.
Estirat mirant el cel.
Posa't de panxa enlaire per prendre el sol.
Equivalent en castellà: Boca arriba.

Estar de panxa enlaire (o gratar-se la panxa)

2 fonts, 2000.
Estar ociós.
Equivalent en castellà: Rascarse la tripa | Estar mano sobre mano | Hacer el gandul.
Lloc: Marina Baixa.

Panxa en amunt

2 fonts, 1993.
Quan es posa al costat panxa en amunt ja sé el que vol.
Lloc: País Valencià.
Sinònim: Panxa enlaire.
Lloc: País Valencià.

Panxa enlaire

2 fonts, 1977.
Equivalent en castellà: Boca arriba.
Sinònim: Panxa en amunt.
Lloc: País Valencià.

Dixar (o gicar) de panxa enlaire

1 font, 2017.
Deixar estès a terra. Aquesta frase se sol dir quan després d'una baralla física entre dues persones que s'han arribat a les mans, l'una ha deixat l'altra estesa a terra mal parada, de sobines i de vegades sense sentit. També se sol dir fig., sobretot quan hi ha desordre.
Lloc: Cerdanya.

Portar (algú) de panxa enlaire

1 font, 2004.
Portar algú a enterrar.
Porten l'alcalde de panxa enlaire cap al cementiri.