Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Dona provada, ni vídua ni casada

23 recurrències en 8 variants. Primera citació: 1928.

Filla enllotada, ni vídua ni casada

8 fonts, 1988.
Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Equivalent en castellà: Hija enlodada, ni viuda ni casada.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 258. Edicions 62.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «la casa, els fills, els parents i els amics», p. 51. Web.

Dona provada, ni viuda ni casada

4 fonts, 1951.
Lloc: Ribera.

Dona provada, ni vídua ni casada

3 fonts, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «D», p. 110. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Filla rebaixada, ni viuda ni casada

3 fonts, 1951.
Cal tractar els fills sense rebaixar-los.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «V. Les relacions familiars i la llar. La família i la gent», p. 258. Edicions 62.

Filla enllotada ni vídua ni casada

2 fonts, 1993.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

Dòna prová, ni viuda, ni casá

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «D», p. 67. Editorial Arte y Letras.

Filla enllotada, ni viuda ni casada

1 font, 2003.
NN: Llot: en registre figurat, allò que envileix o deshonra.

Filla rebaixada ni viuda ni casada

1 font, 2006.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.