Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

El diable, cansat de carn, es va fer frare

19 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1910.

El dimoni, cansat de fer mal, es va posar frare

4 fonts, 1933.
Qui sembla tornar al bon camí... i no és de fiar.
Lloc: País Valencià.
Equivalent en francès: Le diable, fatigué de mal faire, se fit moine.
Lloc: Catalunya del Nord.

Cansat de pecar el dimoni es va fer ermità

2 fonts, 1951.
Sinònim: Cansat el diable de fer mal, va fer-se ermità.

Cansat el diable de fer mal, va fer-se ermità

2 fonts, 1951.
Sinònim: Cansat de pecar el dimoni es va fer ermità.

El diable, cansat de carn, es va fer frare

2 fonts, 1951.

El dimoni cansat de fer mal, es clavà frare

2 fonts, 2008.

El dimoni, cansat de fer mal, es va posar ermità

2 fonts, 2011.
Se sol dir de les persones que de joves fa una vida dissoluta, immoral o criticable i que de vells assenten el cap perquè ja no els queda energia per a continuar sent com eren.
Equivalent en castellà: Cuando el diablo envejece se vuelve monje.

El dimoni cansat de fer mal, se va posar flare

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

El dimoni, cansat de fer mal, es ficà a frare

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

El dimòni, cansat de fer mal, es ficá flare

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Lo dimoni cansat de fe mal se va posá á ermitá

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Lo dimoni cansat de fer mal se va posar a ermità

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).