Paremiologia catalana comparada digital

El jovent, per natural, més que al bé, s'inclina al mal

20 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1915.

El jove per natural, més que al bé, s'inclina al mal

4 fonts, 1988.
Lloc: Alt Pirineu.
Lloc: Marina Baixa.

El jove, per natural, més que al bé s'inclina al mal

3 fonts, 1936.

El jove, per natural, més que al bé, s'inclina al mal

3 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

El jovent, per natural, més que al bé s'inclina al mal

3 fonts, 1999.

El jove per natural, més bé que al bé, s'inclina al mal

1 font, 2006.

El jove per natural, més que al bé s'inclina al mal

1 font, 2006.

El jove, per natural, més be que al be, s'inclina al mal

1 font, 1983.
Lloc: País Valencià.

El jovent per natural, més que al bé s'inclina al mal

1 font, 1993.

El jovent, per natural, més que al bé, s'inclina al mal

1 font, 1996.

Lo jove per natural mes que el be se incrina 'l mal

1 font, 1915.
De: Valentí i Busquets, Josep (1917-18).
Lloc: Girona i contorns.

Lo jove per natural mes que el be se incrina el mal

1 font, 1915.
De: Valentí i Busquets, Josep (1917-18).
Lloc: Girona i contorns.