Paremiologia catalana comparada digital

Els ulls mengen més que la boca (o la gana)

19 recurrències en 5 variants. Primera citació: 1928.

Els ulls mengen més que la gana

8 fonts, 1928.
Lloc: País Valencià.
Sinònim: Mengen més pels ulls que per la boca.
Lloc: Albal (Horta).
Lloc: Marina Baixa.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.
Lloc: País Valencià.

Els ulls mengen més que la boca

4 fonts, 2011.
Sinònim: Menjar més pels ulls que per la boca.
Lloc: Terres de Ponent.
La presentació o la imatge dels aliments o altres coses els fa apetibles.
Sinònim: Veg. El que no agrada als ulls, no plau (o agrada) a la boca.

Els ulls mengen més que sa boca

4 fonts, 1993.
Recomana presentar amb cura els aliments.
Lloc: Menorca.
Es diu per significar que els menjars solen incitar la gana, més per la seua presentació que per les substàncies que contenen.
Equivalent en castellà: Lo que no entra bien por los ojos, entra mal por la boca.
Lloc: Marina Baixa.

Es menja més pels ulls que per la gana

2 fonts, 2008.

Els ulls mengen més que la boca (o la gana)

1 font, 2011.
Sinònim: Veg. Menjar amb els ulls.
Equivalent en castellà: Lo que no entra bien por los ojos, entra mal por la boca.