Paremiologia catalana comparada digital

L'esperança i la paciència són dos remeis de gran potència

18 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1898.

L'esperança i la paciència són dos remeis de gran potència

3 fonts, 1951.

La esperança y la paciència, son dos remèys de gran potència

2 fonts, 1900.
Equivalent en castellà: A mal dar, tomar tabaco.
Equivalent en llatí: Auferet ipse Deus, quae Deus ipse dedit.
Equivalent en castellà: Buen corazón, quebranta mala ventura.
Equivalent en castellà: El que sufre y espera, vence losdesdenes de la fortuna.
Equivalent en castellà: En todo enfermo la esperanza y la eficaz voluntad de sanar son gran ayuda del médico: bien para la cura, si el mal es curable; bien para su alivio y la prolongación de la vida, si el caso es desesperado (Letamendi).
Equivalent en castellà: Lo que Dios da, llevarse ha.
Equivalent en portuguès: O que naõ `pode al ser, deves soffrer.
Equivalent en castellà: Paciencia y barajar.
Equivalent en anglès: Patience is a plaister for all sores (Trad.: La paciència es un pegat per tota mèna de mals).
Sinònim: Qui sofrir, çò que Deu vòl, en aquèst segle, dèu esser estort (deslliurat) del torment del altre (Jafuda).
Equivalent en castellà: Lo que no se puede remediar, se ha de aguantar.
Equivalent en anglès: What cannot be cured, must be endured (Trad.: Lo que no's pòt curar, s'ha d'aguantar).

L'esperança i la paciència / són remeis de gran potència

1 font, 1968.

L'experiència i la paciència són dos grans remeis de gran potència

1 font, 1992.

La esperança i la paciencia, son dos remeis de gran potencia

1 font, 2006.
Lloc: Marina Baixa.

La esperança y la paciencia son dos remeys de gran potencia

1 font, 1898.
De: Saavedra.
Equivalent en castellà: El que sufre y espera vence los desdenes de la fortuna.