Lligat de mans

14 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1805.

Lligar de mans

7 fonts, 1805.
Equivalent en castellà: Maniatar.
Equivalent en llatí: Manus vincire.
Equivalent en castellà: Maniatar.
Equivalent en llatí: Manus ligare.
Impedir d'obrar.
Impedir d'actuar.
No puc fer res, em té lligat de mans.
Vingué després el descobriment d'Amèrica, i hom ens lligà de mans.
Es va sentir lligat de mans quan va veure que no podia actuar.
Lloc: Vic (Osona).
Impedir d'obrar.
Sinònim: Lligar de braços, tallar els braços, immobilitzar, entorpir, entrebancar, destorbar, embarassar, tallar les cames, aturar.

Lligat de mans

3 fonts, 1805.
Estar compromès, estar reduït a la impotència.
No podem venir perquè vénen els sogres a sopar, em sap greu però estic lligat de mans / En Pere no té poder de decisió en aquest afer, està lligat de mans.
Sinònim: Lligat de peus i mans, lligar-se les mans, tenir les mans lligades.
Privat d'obrar.
Tenia capacitat per actuar autònomament, però el tenien lligat de mans.
Sinònim: Lligat de peus i mans, tenir les mans lligades.
Font: R-M.
P. p.
Equivalent en castellà: Maniatado.

Lligar de mans (algú)

1 font, 2004.
Impedir d'obrar.
Les hipoteques lliguen de mans molts matrimonis / Volia fer-ho de seguida, però el va lligar de mans el fet de no saber a qui calia adreçar-se.
Sinònim: Lligar de braços (algú), lligar de peus i mans (algú), tallar-li els braços (a algú), lligar les mans (a algú).
Font: * / R-M.

Lligar de mans algú

1 font, 1996.
Sinònim: v. Fer la guitza a algú 2.
Equivalent en castellà: Atar de manos.