Paremiologia catalana comparada digital

Per fer córrer el bocí el millor remei és el vi

20 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1891.

Per fer córrer el bocí el millor remei és vi

7 fonts, 1999.

Per fer córrer el bocí el millor remei és el vi

3 fonts, 1951.
La beguda ajuda a digerir.

Per a fer córrer el bocí, el millor remei és el vi

2 fonts, 2011.
Fer córrer = engolir, empassar-se. És una opinió.
Equivalent en castellà: Similar: Ajo, trago.

Per a fer córrer el bocí, / el millor remei és el vi

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Pour faire passer un morceau, / le meilleur remède est le vin.
Lloc: Catalunya del Nord.

Per a fer córrer lo bací, / lo millor remei és lo vi

1 font, 1979.
Lloc: Flix (Ribera d'Ebre).

Per fer corre'l bocí, el millor remèy es vi

1 font, 1900.

Per fer córrer el bocí, el millor és el bon vi

1 font, 2003.

Per fer córrer el bocí, el millor remei és el vi

1 font, 1992.

Per fer córrer el bossí, el millor remei és el vi

1 font, 1951.

Per fer córrer el bossí, el millor remei és vi

1 font, 2006.

Pera fer córre l' bocí / lo millor remey es ví

1 font, 1891.