Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Poder anar darrera un combregar

16 recurrències en 15 variants. Primera citació: 1910.

Seguir es combregar

2 fonts, 1985.
Mar. Tirar l'art sense esforçar-s'hi gaire, per vellesa o mandra.
Sinònim: Sa cingla fer-li campana.
Frase dirigida a qui no feia un mínim esforç per ajudar a tirar de les cordes.
Sinònim: Sa singla li fa campana.
Lloc: Lloret de Mar.

Anar al darrera d'un combregar

1 font, 2014.
L'expressió té el seu origen en el fet que antigament, a pagès, quan hi havia algun moribund, el rector li anava a portar la comunió pels anomenats camins de sagraments; de vegades s'havien de fer trajectes llargs i calia anar-hi ben tip, per tenir forces per aguantar el camí.
Quan es veu que un s'atipa de gust, li diuen: «ja podràs anar al darrera d'un combregar».
Lloc: Vic (Osona).

En el que has menjat, ja pots anar darrere d'un combregat

1 font, 2008.

En lo que ha menjat, ja pot anar darrere d'un combregar

1 font, 2008.
Ha menjat molt i pot treballar molt.

En lo que has menjat, ya pots anar darrere d'un combregar

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Estar pa anar darrere d'un combregar

1 font, 2010.
Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).
Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

Ja pot anar darrera d'un combregar

1 font, 1992.

Ja pot anar darrere d'un combregar

1 font, 2011.
L'expr. es refereix al combregar d'impedits. Per tal que els qui no podien acudir a la parròquia —els impedits— complissen el precepte eclesiàstic de combregar, almenys, per pasqua florida, el dia de Sant Vicenç Ferrer (dilluns següent a la vuitava de Pasqua) es feia —i hi ha pobles on segueix fent-se— una processó que acompanyava el capellà a cada casa d'impedit per portar-li la comunió (més detalls a l'original).
Lloc: País Valencià.

Ja pot anar detràs d'un combregar!

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Poder anar a darrera d'un combregar

1 font, 2014.
Es diu quan un s'ha ben atipat. Antigament, a pagès, es portava el combregar als moribunds pels camins de sagrament, que solien ser llargs. Calia, doncs, anar-hi ben tip, per aguantar la caminada.
Ara que t'has atipat, ja podràs anar a darrera d'un combregar.
Lloc: Vic (Osona).

Poder anar darrera d'un combregar

1 font, 1987.
Lloc: Bot (Terra Alta).

Poder anar darrera un combregar

1 font, 2009.
Pujol, Francesc d'A. (1955). "Dites manlleuenques" dins: "Lletres amicals". Manlleu: cròniques i textos literaris, vol. 14.
Lloc: Manlleu (Osona).
Arimany i Juventeny, Joan (2009): La devocioteca «Una dita osonenca: Poder anar darrera un combregar». Web.

Poder anar darrere un combregar

1 font, 2020.
Haver menjat abundantment.
Lloc: Eivissa.

Ya pot aná detrás d'un combregá

1 font, 1910.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Ya pòts anar darrere d'un combregar

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «Y», p. 307. Editorial Arte y Letras.