Paremiologia catalana comparada digital

Quan canta el pigot la pluja és a prop

31 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1910.

Quan canta el pigot, la pluja és ben a prop

14 fonts, 1987.
Lloc: Lleida (Segrià).
Lloc: Lleida (Segrià).
Lloc: Urgell.

Quan canta el pigot la pluja és a prop

3 fonts, 1951.
Lloc: País Valencià.

Quan canta el pigot, la pluja és a prop

3 fonts, 1984.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Quan a la riera canta el pigot, la pluja és a prop

1 font, 1982.
Lloc: Penedès.

Quan canta el perdigot, / núvol i aigua estan a prop

1 font, 2010.
Lloc: Delta de l'Ebre del Montsià.
Font: R 2093.

Quan canta el perdigot, la pluja és prop

1 font, 2003.

Quan canta el picot, la pluja és ben a prop

1 font, 2021.

Quan canta el pigot / la pluja és aprop

1 font, 1938.

Quan canta el pigot la pluja és [ben] a prop

1 font, 1999.

Quan canta el pigot, / la pluja és a prop

1 font, 1970.
L'observació dels animals ha donat lloc a diversos interessants proverbis de vaticinis meteorològics.

Quan canta el pigot, / la pluja és ben a prop

1 font, 1999.

Quan canta el pigot, la pluja / és ben a prop

1 font, 1999.

Quan canta el pigot, la pluja és prop

1 font, 2003.

Quan canta'l pigot, / la pluja es ben aprop

1 font, 1910.
Lloc: Montseny.