Treure en net

15 recurrències en 10 variants.

2. No en treuràs pas res en net (cast.) (1989, 1 font)

Sinònim: No treure'n l'aigua clara, no acabar-ne res, no podràs aclarir res.

Equivalent en castellà: No sacarás nada en claro, no sacarás nada en limpio.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 153. Editorial Claret.

5. Tráurer en net (1805, 3 fonts)

Equivalent en llatí: Deducere.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Net», p. 114.

Equivalent en castellà: Sacar en limpio.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Net», p. 114.

Sinònim: V. Net.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Tráurer», p. 379.
Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 253. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

7. Treure en net (de quelcom) (1996, 1 font)

Arribar a una conclusió.

Sinònim: Concloure, deduir, resultar-ne, aclarir | Veg. tb. Posar en clar.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «T», p. 377. Edicions 62.

8. Treure'n (alguna cosa) en net (2004, 1 font)

Arribar a una conclusió / concloure'n alguna cosa.

M'ha dit coses tan diverses que no he pogut treure'n en net res de concret / D'aquell assumpte, se n'ha tret alguna cosa en net?

Sinònim: Treure (alguna cosa) en clar, treure l'aigua clara (d'alguna cosa), treure l'entrellat (d'alguna cosa), posar (alguna cosa) en clar.

Font: R-M / *

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Concloure». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte