Paremiologia catalana comparada digital

Ull per ull, dent per dent

28 recurrències en 4 variants. Primera citació: 1979.

Ull per ull, dent per dent

20 fonts, 1997.
Màxima antiga que resumeix la llei del talió.
Equivalent en castellà: Ojo por ojo, diente por diente.
Principi de la llei del talió recollit en el llibre de l'Èxode i en el del Levític, que Jesús recorda i contradiu segons narra Mateu. De: Bíblia.
Equivalent en llatí: Oculum pro oculo, dentem pro dente.
Font: Èxode (21.24) i Levític (24.20) | Mateu (Evangeli 5.38).
Sinònim: Qui mata ha de morir.
Equivalent en castellà: Ojo por ojo, diente por diente.
Màxima antiga que resumeix la llei del talió.
Segons la llei jueva, recomana venjar-se pagant amb la mateixa moneda.
Sinònim: Similar: Qui a mi em vulga vore tort, jo el vull vore 'cego' || Contrari: Ull per ull i dent per dents, tots 'cegos'
Equivalent en castellà: Similar: Quien a hierro mata, a hierro muere.
Lloc: Vic (Osona).
El que em facis et faré. Cita la llei del Talió que castigava les ofenses o mals amb el mateix mal rebut per la víctima.
Sinònim: A paga de deute | Pagar amb la mateixa moneda.
Equivalent en castellà: Ojo por ojo, diente por diente | Pagar con la misma moneda.
Venjança que justifica el càstig segons el dany fet.
Equivalent en castellà: Ojo por ojo, diente por diente.
Equivalent en castellà: Ojo por ojo, diente por diente.
Adverteix que es farà justícia.
Principi de l'anomenada «lei del talió», formulada diverses vegades a l'Antic Testament, consistent a fer sofrir al delinquent un dany igual al que ell havia causat. Av. també s'aplica aquesta expressió per a assenyalar l'ànsia de revenja. De: Bíblia.
Equivalent en llatí: Oculum pro oculo, dentem pro dente.
Font: Ex. 21.24.
Lloc: Marina Baixa.
Per venjança.
En qualsevol cas sempre és millor que ens jutgin amb lleis democràtiques que no que ens apliquin la llei del talió: ull per ull, dent per dent. Ja ho va dir Gandhi: si apliquem l'ull per ull mig món acabarà cec!
Gestió desadaptativa de les emocions.
És el tema de la venjança.

Ull per ull i dent per dent

5 fonts, 1979.
Fa referència a la Llei del Talió: el que em facis et faré. Es tracta d'una pena que consisteix en fer sofrir al delinqüent un dany igual al que ell ha causat.
De tradició jueva, significa, venjativament, que un mal o perjudici que ens infligisquen hem de tornar-lo de la mateixa manera.
Sinònim: El que la fa, la paga || Similar: Tal faràs, tal trobaràs.
Equivalent en castellà: Ojo por ojo y diente por diente | A quien te la haga, se la pagas; si no puedes hoy, entonces mañana.
Llei del Talió: el que em facis et faré.

On de pietat no se'n sent, ull per ull i dent per dent

2 fonts, 1999.

Ull per ull dent per dent

1 font, 2010.
Lloc: Santa Coloma de Gramenet.