Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Ves en nom de Déu!

17 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1803.

Vés en nom de Déu!

3 fonts, 1985.
Sinònim: V. Déu te ballaruc!
Quan es volia treure de sobre algú que molestava, el regidor li deia: «vés en nom de Déu!».
Lloc: Vic (Osona).
Es diu per a engegar amicalment algú que molesta.
Sinònim: Vés-te'n!, deixa'm tranquil.

Anar en nom de Déu

1 font, 1977.
Equivalent en castellà: Ir bendito de Dios.

Que vagi en nom de Déu

1 font, 1997.
Comiat amb cert despit.

Vagin en nom de Deu

1 font, 1918.
De: Comerma i Vilanova, Lluís.
Lloc: Banyoles.

Vagin en nom de Déu

1 font, 1910.
Equivalent en castellà: Vayan benditos de Dios.

Vaja en nom de Dèu

1 font, 1803.
Expr. ab que s' despedex á algú.
Equivalent en llatí: Perge Deo te protegente.
Expr. ab que s' despedex á algú.
Equivalent en castellà: Vaya con Dios.
Loc. usada á modo de despediment d'aquell que diu alguna cosa inverisímil, ú exótica; ó fa alguna proposició no rahonable.
Equivalent en llatí: Vade in pace.
Loc. usada á modo de despediment d'aquell que diu alguna cosa inverisímil, ú exótica; ó fa alguna proposició no rahonable.
Equivalent en castellà: Vaya con Dios.

Vés en nom de Déu

1 font, 2004.
Es diu en acomiadar qualcú.
Vés en nom de Déu.
Sinònim: Déu el beneeixi.
Font: A-M.

Ves en nom de Déu

1 font, 1915.
Quan un engega amb bons modos a un altre. De: Junyent, Eduard (1922).
Lloc: Vich.

Vès, Vèsten' en nom de Dèu

1 font, 1803.
Sinònim: V. Anar.

Vesten en nòm de Deu

1 font, 1907.
Sinònim: Ves a passeig (*).

Vèsten en nom de Déu

1 font, 1803.
Equivalent en castellà: Anda con Dios.
Equivalent en llatí: Vade in pace.