Trip-trap
Tripes i cargols, menjar de pobre
Tris-tras
Trist com un mussol
Trist el foc quan s'ha de bufar
Trista cosa és ser jutjat per un jutge apassionat
Tristement
Tristíssimament
Tristor és malaltia del cor i dolor, malaltia del cos
Tristor seguida acurta la vida