La carn fa carn i el vi fa sang

177 recurrències en 54 variants.

1. Bon pa, bon vi i bona carn fan bona sang (1951, 7 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del menjar i del beure», p. 1053. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Bona». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Menjar». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
(2001): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 31. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

3. Cabal de carn (o de sang), cabal de fang (1999, 1 font)

Qui té els diners en bestiar, pot veure's en la misèria, perquè els animals estan exposats a malalties i altres perills.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «X. El diner i el joc. El diner, la riquesa i la pobresa», p. 423. Edicions 62.

4. Carn fa carn (1803, 10 fonts)

Equivalent en castellà: Carne, carne cria, y peces agua fria.

D. J. A. X. y F. (1831): Diccionario de refranes catalanes y castellanos «179», p. 44. Imprenta de Saurí y Compañía.

Equivalent en castellà: Carne cria carne, y peces agua fria.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Carn», p. 132.

Equivalent en llatí: Carnem lauta caro, pisces aqua frigida gignit.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Carn», p. 132.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1171», p. 718. Columna Edicions.

Vol di que el menjar be fa engreixar.

Lloc: Menorca.

Ferrer Ginard, Andreu: Paremiologia «Modismes i locucions. C», p. 3. Cultura Popular de Menorca.

Equivalent en castellà: Carne carne cria, y peces agua fria.

Ferrer, Fra Magí (1839): Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys) «Colección de refranes catalanes-castellanos», p. 642. Imprenta y Librería de Pablo Riera.

Equivalent en castellà: Carne, carne cria, y peces, agua fria.

Lloc: Menorca.

Hospitaler, José (1869): Vocabulario castellano menorquin y vice-versa «Refranes y modismos. Proverbos y modismes», p. 290. Imp. de Miguel Parpal.

Pondera l'excel·lència de la carn davant del peix, com a aliment.

Sinònim: Carn fa carn i peix no fa peix.

Equivalent en castellà: Carne, carne cría; y peces, agua fría.

Pàmies i Riudor, Víctor (2012): Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català «Carn». Editorial Barcanova.

La bona vida agrada a tothom.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 311. Edicions 62.

Ho diuen les persones afectades als bons aliments.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «597 Carn», p. 91. Institut Menorquí d'Estudis.

Carn fa carn. 6-6-1885.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_265.jpg. Manuscrit.

5. Carn fa carn / i vi fa sang (1969, 1 font)

Equivalent en francès: La chair donne de la chair, / et le vin donne du sang.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «Jugar i beure / Jouer et boire», p. 262. Robert Morel Editeur.

7. Carn fa carn i peix fa sang (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del menjar i del beure», p. 1059. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

9. Carn fa carn i vi fa sang (1914, 30 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del mal i de la salut», p. 1075. Editorial Selecta-Catalonia.

Era tinguda per molt magra i poc alimentosa, pròpia de la gent pobre.

Amades i Gelats, Joan (1978): L'escudella. La pipa «El recapte», p. 30. Editorial Selecta-Catalonia.

Equivalent en castellà: Carne, carne cría; y peces, agua fría.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 55. Editorial Pòrtic.
Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «La boca. Del vi, del mam, dels abusos i de les seves conseqüències», p. 197. Editorial Gregal.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la carn». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la sang». Web.
E. V. Equip: Caprabo «"Refranys catalans i frases fetes populars"». Caprabo.
E. V. Equip (1995): Revista Caprabo, 197 (abril'95) «REFRANYS CATALANS (2)», p. 123. Caprabo.
Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1174», p. 718. Columna Edicions.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus (2016): Els refranys més usuals de la llengua catalana «Tema 10. Refranys sobre el menjar i beure». Llibres de l'Index, S.A..

Lloc: Mallorca.

Fuster, Miquel (2003): Refranyer popular de l'illa de Mallorca - Volum II «Refranys. C», p. 155. Consell de Mallorca.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Cos humà». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.

Dita d'un gormand que pondera les propietats benefactores al cos del vi.

L'expressió «tenir sang» o «tenir bona sang» significa també estar content, alegre, sense mals pensaments, la qual cosa es relaciona directament amb l'estat provocat per l'alcohol.

Sinònim: Bon vi fa bona sang / pa i vi fan bon sagí.

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «El menjar i el beure», p. 28. Editorial de Vecchi.

Menjar carn i vi proveeix energia i renova el nostre cos.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 99. Web.
Millà i Reig, Lluís (1988): Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars «Refranys del menjar i del beure», p. 12. Editorial Millà.

Dita d'un gormand.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «fer (o no)», p. 57. Editorial Millà.

Ho diuen les persones afectades als bons aliments.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «597a Carn», p. 91. Institut Menorquí d'Estudis.

Equivalent en castellà: Carne, carne cría; y peces, agua fría.

Rovira i Virgili, Antoni (1914): Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català «Adagis catalans amb la correspondencia castellana. C», p. 793. Antoni López, Editor.

Lloc: Penedès.

Sadurní i Vallès, Pere (1982): Retalls del folklore penedesenc «Refranys diversos. De la vinya i el vi», p. 151. Museu de Vilafranca.

Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Sanchis Carbonell, Josep (2007): Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent «Sentències i refranys. C», p. 122. Edicions Víctor.

Lloc: Rosselló.

Vilarrasa Ruiz, Clara (2011): La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó «4. 500 proverbis, dites, adagis, llestats demés los més populars de la plana de Rosselló. C», p. 365. Web.
Vinyets Jiménez, Jordi (1990): Folklore de Sentmenat «Refranys catalans dits a Sentmenat. El menjar i el beure», p. 113. Museu Arxiu de Sentmenat.
(2009): L'Estel «Dites i proverbis», p. 27. Revista L'Estel.
(1999): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 9. Revista L'Estel.
(2001): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 23. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

10. Carn fa carn i vi fa sang (o fang) (1999, 1 font)

Ho diuen els gormands.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 311. Edicions 62.

11. Carn fa carn y vi fa sanch (1883, 4 fonts)

Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «4. Aforismes referents á la higiene, medecina, etc.», p. 17. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Carn fa carn. 20-2-1893 / 20-2-1894 / 20-2-1895.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_267.jpg. Manuscrit.

Carn fa carn. 10-9-1912.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_268.jpg. Manuscrit.

Lloc: Selva.

Ruyra i Alsina, Ramon (1919): Refrans «C», p. 12. Manuscrit.

15. Carn fa carn, i vi fa sang (1984, 10 fonts)

Lloc: Xerta (Baix Ebre).

Aliern Pons, Francesca (1995): Xerta. Recull popular «Refranyer», p. 223. Manuscrit.
Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Cruanyes, Elda (1985): Tal com sona a Cadaqués «COSTUMS I CREENCES», p. 49. Editorial Joventut.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la sang». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Menjar». Web.
Oliver, Elena (1999): Recull de dites populars catalanes «Altres». Web.

Sa carn i es vi, són bons aliments.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Cuina. Menjar i beure», p. 188. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Roig, Francesc (2003): L'Estel «Refranys», p. 20. Revista L'Estel.
Roig, Francesc (1999): L'Estel «Refranys populars (II)», p. 11. Revista L'Estel.
(2002): L'Estel «Refranys i dites populars», p. 31. Revista L'Estel.

16. Carn fa carn, vi fa sang (1985, 1 font)

Lloc: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Junqué, Montserrat ;Martinoy, Mònica (1985): Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella «4. Del plat a la boca, ningú s'equivoca», p. 46. Museu del Montgrí i del Baix Ter.

17. Carn fa carn, y bi fa sang (1917, 1 font)

Sinònim: Carn fa carn, y vi fa sang.

Blanic (1917): Vocabulari francès-català «Próverbis - Refranas catalanas», p. 172. Editorial Trabucaire.

18. Carn fa carn, y vi fa sanch (1910, 2 fonts)

Equivalent en castellà: Carne, carne cría; y peces, agua fría.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Adagis catalans ab els séus equivalents castellans», p. 223. Imp. de J. Horta.

Carn fa carn. 23-6-1869.

Font: Calendari dels pagesos.

Ricart Matas, Josep (2021): Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ) «Refranys repetits del «Calendari dels pagesos». No 61 à 99», p. 3_266.jpg. Manuscrit.

19. Carn fa carn, y vi fa sang (1900, 1 font)

Equivalent en italià: Buon vino, fa buon sangue.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 187. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Carne hacer carne, y vino hace sangre.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 187. Centre Excursionista de Catalunya.

Equivalent en castellà: Carne, carne cria, y peces, agua fria.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 187. Centre Excursionista de Catalunya.

De: Pepratx.

Equivalent en francès: Le chair fait de la chair, et le vin fait du sang.

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 187. Centre Excursionista de Catalunya.

Ab el títul de 'Katalonische Volkslieder und andere hispanische Früchte', acaba de fer estampar en Peter Lang, a Drésden, un interessant llibre; formant son capítul IV una triada colecció de 300 adagis castellans y catalans, traduits en llenga alemana.

Equivalent en alemany: Fleisch macht Fleisch und Wein macht Blut (Lang.).

Miró i Borràs, Oleguer (1900): Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües «VI. Aliments», p. 187. Centre Excursionista de Catalunya.

23. El pa fa carn, i el vi fa sang (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «I. L'ésser humà. Menjar i beure», p. 45. Garsineu Edicions.

24. El vi fa sang i el pà fa carn (2010, 1 font)

Lloc: Sabadell (Vallès Occidental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

25. El vi fa sang, i el pa fa carn (1998, 6 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Menjar». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
Lo Cisco de Can Pey (2014): Twitter «twitter.com/LoCiscoDeCanPey/status/399108226958249984». Twitter.
Maynou, Xavier (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb menjar». Web.
Roig, Francesc (1998): L'Estel «Dites relacionades amb el menjar», p. 8. Revista L'Estel.

26. El vi fa sang, l'aigua fa carn (2010, 1 font)

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2010): «Llistat per correu electrònic». Correu electrònic.

27. El vi fa sang, la carn fa carn i el peix fa fang (1951, 10 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del menjar i del beure», p. 1065. Editorial Selecta-Catalonia.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.

Similar a l'anterior. (El peix té menys calories que la carn i el vi.).

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer de la cuina i el vi», p. 120. Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El beure», p. 337. Edicions 62.
(2009): L'Estel «Dites i proverbis», p. 26. Revista L'Estel.
(1999): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 27. Revista L'Estel.
(2002): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 31. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

28. La carn fa cadarn i el peix fa panteig (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pescador i de mariner», p. 1023. Editorial Selecta-Catalonia.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 296. Edicions 62.

29. La carn fa cardan i el peix fa panteig (2006, 1 font)

Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

30. La carn fa carn e lo pa fa pança / mas lo vi mena la dança (2013, 1 font)

Això està al MNAC, a la sala on hi ha les pintures murals de les Galeries Laietanes.

Correu / Caballé, Xavier (2013): Correu «La carn fa carn, e lo pa fa pança, mas lo vi mena la dança». Correu electrònic.

31. La carn fa carn i el pa panxa, i el vi mena la dansa (1950, 1 font)

Equivalent en castellà: La carne pone carne y el pan pone panza, y el vino guía la danza.

Ricart Matas, Josep (1950): Refranero internacional de la música y de la danza «Danza. LXXII. Danza. Refranes», p. 321. AEF.

33. La carn fa carn i el peix fa panteix (1978, 1 font)

Pondera la qualitat nutritiva de la carn per damunt de la del peix.

Amades i Gelats, Joan (1978): L'escudella. La pipa «El recapte», p. 31. Editorial Selecta-Catalonia.

34. La carn fa carn i el vi fa sang (1995, 10 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.

Lloc: Salt (Gironès).

Lladó Coll, Maria Teresa (2014): Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll. Correu electrònic.

Recordeu el vell refrany català que diu «la carn fa carn i el vi fa sang». La carn, que porta proteïnes de bona qualitat nutritiva, efectivament contribueix a formar les nostres proteïnes musculars (la nostra carn).

Mariné Font, Abel (2008): Vilaweb - El Punt «Les patates engreixen?». Vilaweb.

Lloc: Gandesa (Terra Alta).

Meix, Carme (2014): El bloc de la Carme «Més dites gandesanes». Web.

Font: CL, CR.

Moret i Coso, Hèctor (1995): Lo Molinar. 3. Gèneres menors de la literatura popular «menjar i beure», p. 38. Instituto de Estudios Turolenses.

Lloc: Barcelona (Barcelonès).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.

Lloc: Granollers (Vallès Oriental).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «A taula». Web.

Lloc: Solsona (Solsonès).

Roca Jané, Gerard (2011): La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX «2.15.1 Recull de dites populars i algunes expressions usades pels vinyetans. Alimentació», p. 168. Institut Francesc Ribalta.

Salut, alimentació, hàbits de vida i la mort.

Lloc: Sant Boi de Llobregat.

Serret i Bernús, Carles (2021): Ràdio Sant Boi. La República Santboiana. Memòria i patrimoni «Refranys i frases fetes d'una santboiana del segle XX». La República Santboiana.

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

36. La carn fa carn io el vi fa sang (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Maig», p. 26. Ajuntament de Cocentaina.

37. La carn fa carn y el ví fa sanc (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «L», p. 136. Editorial Arte y Letras.

38. La carn fa carn, e lo pa fa pança, mas lo vi mena la dança (2013, 1 font)

Geodita referida als nadius d'Osor (Guilleries).

La presència del goll 'protuberància a la part anterior del coll' és generalment atribuïda a la manca de iode i, per tant, a l'absència d'aquest element en la dieta habitual.

Dorca Dorca, Jordi (2013): Adverbia «A Osor porten golls dorcajordi.blogspot.com/2013/05/a-osor-porten-golls.html». Web.

39. La carn fa carn, el pa fa panxa i el vi mena la dansa (2021, 1 font)

Agulló, Vicent (2021): Música, festa i parèmia «10. Ballar. Els balls en les parèmies». Blogger.

40. La carn fa carn, i el pa fa pansa, mes el vi mena la dansa (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada II «C 1172», p. 718. Columna Edicions.

41. La carn fa carn, i el peix fa cadarn (2001, 1 font)

La carn envigoreix; el peix, en canvi, és de poc aliment.

Equivalent en llatí: Caro roborat, pisces vero sunt parvi alimenti.

Font: HW 35418p3.

Peris, Antoni (2001): Diccionari de locucions i frases llatines «425». Enciclopèdia Catalana.

42. La carn fa carn, i el vi fa sang (1982, 7 fonts)

Lloc: Cocentaina (Comtat).

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Maig», p. 26. Ajuntament de Cocentaina.

Equivalent en castellà: Carne, carne cría, y peces, agua fría.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 45. Editorial Diàfora.

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 68. Web.

Lloc: Alt Pirineu.

Farràs i Muntó, Elvira (1998): Ribera amunt són les boniques «III. El món econòmic i laboral. El vi», p. 77. Garsineu Edicions.

Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Martínez Queral, Àlex (2021): On va la corda, va el poal «L», p. 119. Autoedició.

Lloc: Sant Joan Despí (Baix Llobregat).

Pàmies i Riudor, Víctor (2010): Top ten de refranys catalans. Web.
Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «A taula», p. 45. Web.

44. La carn fa ventresca i el peix aigua fresca (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del menjar i del beure», p. 1059. Editorial Selecta-Catalonia.

Pondera la qualitat nutritiva de la carn per damunt de la del peix.

Amades i Gelats, Joan (1978): L'escudella. La pipa «El recapte», p. 31. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.

45. La carn fa ventresca i el peix fa aigua fresca (1951, 4 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del mal i de la salut», p. 1075. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Salut». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 296. Edicions 62.

48. La carn, fa carn, i'l vi fa sang (1983, 1 font)

Lloc: Matarranya.

Blanc, Miquel (1983): Refranyer del Matarranya «Sang», p. 67. El Llamp.

50. Pa fa carn i vi fa sang (1951, 9 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del mal i de la salut», p. 1075. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Salut». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.

Equivalent en castellà: Sin pan ni carne no se sustenta buena sangre.

Parés i Puntas, Anna (1997): Diccionari de refranys català-castella castellà-català «Carn», p. 36. Edicions 62.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El menjar», p. 326. Edicions 62.
(2000): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 22. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 19. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

51. Pa, vi i carn fan bona sang (1951, 10 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del mal i de la salut», p. 1075. Editorial Selecta-Catalonia.
Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del menjar i del beure», p. 1064. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 72. Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 299. Edicions 62.
(2010): L'Estel «Dites i refranys», p. 17. Revista L'Estel.
(2000): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 20. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 19. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

52. Pa, vi i carn, fan molta sang (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 49. Editorial Selecta-Catalonia.

53. Vi fa sang i pa fa carn (1951, 5 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del menjar i del beure», p. 1064. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites sobre el menjar i el beure». Web.

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 83. Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VII. Els aliments. El beure», p. 341. Edicions 62.

54. Vi fa sang, i pa fa carn (1999, 7 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la carn». Web.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el cos humà. Dites i refranys sobre la sang». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.
(2001): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 19. Revista L'Estel.
(2003): L'Estel «Dites relacionades amb el vi», p. 39. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb el vi». Web.

La carn fa carn i el vi fa sang

El Foment de Girona (2020): El Foment. Test de dites

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte