A bell ull

12 recurrències en 3 variants.

1. A bell ui (ull) (2019, 1 font)

A cop d'ull, aproximadament.

Lloc: Palafrugell.

Bruguera Martí, Maria; Serra Mayoral, Carlos (2019): Coses sentides. El parlar de Palafrugell «A», p. 21. Edicions Baix Empordà.

2. A bell ull (1814, 10 fonts)

Equivalent en castellà: A ojo de buen cubero.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 13. Editorial Pòrtic.
Ballot i Torres, Josep Pau (1814): Gramática y apología de la llengua cathalana «Adverbis. Adverbis de modo. Composts ó frases adverbials», p. 92. Web.

Sinònim: A ull.

Equivalent en castellà: A ojo de buen cubero.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 273. Editorial Diàfora.

Sinònim: A ull.

Espunyes, Josep (2007): Dites, locucions i frases fetes «22», p. 19. Garsineu Edicions.

Sinònim: Mestre d'ull, mestre d'embull.

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «U 16», p. 555. Columna Edicions.

Sense comptar, pesar, mesurar.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

Equivalent en castellà: Á ojo, á ojo de cubero.

Genís i Bech, Salvador (1910): Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya «Frases adverbials. A», p. 197. Imp. de J. Horta.

Sinònim: A ull.

Equivalent en castellà: A ojo.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 11. Editorial Claret.

Sense comptar, pesar o mesurar.

Perramon i Barnadas, Sever (1979): Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana «locucions adverbials», p. 77. Editorial Millà.

Sense comptar, pesar o mesurar.

Sinònim: Veg. A barrisc.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 6. Edicions 62.

3. A bell ull (o a ull) (1997, 1 font)

Calcular només per la vista.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Mesures i posicions. Càlculs», p. 59. Edicions 62.