A la llarga, el llebrer a la llebre atrapa

17 recurrències en 11 variants.

2. A la curta ó à la llarga lo galgo á la llebra mata (1910, 1 font)

Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Pastor i Lluís, Federico (1910): Refrans i modismes tortosins. Web.

4. A la llarga el galgo a la llebre mata (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «A», p. 10. Editorial Arte y Letras.

5. A la llarga el gos la llebre agarra (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de caçador», p. 1018. Editorial Selecta-Catalonia.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XI. Els animals. Gossos i gats», p. 467. Edicions 62.

7. A la llarga, el galgo a la llebre mate (1980, 1 font)

Lloc: Ribera.

Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Gats i gossos», p. 117. J. Huguet Pascual, editor.

9. A la llarga, el gos mata la llebre (1996, 1 font)

Equivalent en castellà: A la larga, el perro a la lievre mata.

Font: Capítol IV. (IV.4).

Conca, Maria; Guia, Josep (1996): Els primers reculls de proverbis catalans «Refranys glossats. Apèndix: Relació completa de refranys», p. 242. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

10. A la llarga, el llebrer a la llebre atrapa (1999, 4 fonts)

Ciudad Futura (1999): Citas y refranes «www.ciudadfutura.com/ciclon/». Web.
Common Voice (2018): Proverbis. Web.

Recomana perseverança en la persecució d'alguna finalitat.

Equivalent en castellà: Quien la sigue, la consigue.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Refranyer d'animals», p. 12. Web.
Pujol i Vila, Josep (1999): 5.000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals». Web.

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte