La vinya, per són menester, cavada i podada en la lluna vella de gener

24 recurrències en 13 variants.

1. La vinya per son menester cavada i podada en la lluna vella de gener (1951, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys de pagès», p. 1043. Editorial Selecta-Catalonia.

2. La vinya per son menester, cavada i podada en la lluna de gener (2008, 1 font)

És una data de les moltes que ens dóna el refranyer.

Alzamora Bisbal, Jaume (2008): Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra «4. Camperoles. 4.2. Arbres i fruits. 4.2.2. Fruits, herbes, altres plantes (Per a fruita i verdura, veg. tb. 9.5.1. Aliments). Refranys», p. 206. Editorial Moll.

3. La vinya per son menester, cavada i podada en la lluna vella de gener (1999, 6 fonts)

Recomana el refrany que la vinya per son menester, cavada i podada en la lluna vella de gener.

Barceló, Joan (2009): dBalears.cat «Per la setmana dels barbuts, freds llargaruts». Web.

Lloc: Bages.

Estruch Subirana, Maria (2008): Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages «Annex del qüestionari: repertori de dites, refranys, locucions, frases fetes», p. 69. Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Mesos». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Vi». Web.

La lluna té influència sobre els conreus.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 77. Edicions 62.
Romaní Olivé, Joan Maria (2009): Diccionari del vi i del beure «2. Les tasques del camp. 2.3. Fixades al calendari», p. 262. Cossetània Edicions.

4. La vinya per són menester, cavada i podada en la lluna vella de gener (1999, 7 fonts)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.
Daban, Ángel (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb la lluna». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Oratge». Web.
(2001): L'Estel «Dites relacionades amb la lluna», p. 21. Revista L'Estel.
(2002): L'Estel «Dites relacionades amb la lluna», p. 21. Revista L'Estel.
(1999): L'Estel «Dites relacionades amb la lluna (II)», p. 7. Revista L'Estel.
(1999): Recull de dites populars catalanes «Dites sobre la vinya». Web.

5. Vinya pel seu menester, / podada i cavada amb la lluna de gener (1969, 1 font)

Equivalent en Francès: La vigne demande / à être taillée et bêchée avec la lune de janvier.

Lloc: Catalunya del Nord.

Guiter, Henri (1969): Proverbes et dictons catalans «L'hivern / L'hiver», p. 602. Robert Morel Editeur.

6. Vinya per son menester, / podada i cavada amb sa lluna de gener (1951, 1 font)

Lloc: Menorca.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de gener», p. 17. Editorial Barcino.

7. Vinya per son menester, cavada i podada, amb sa lluna de gener (1984, 1 font)

Consei d'hortolà.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Arbres. Plantes. Fruites», p. 168. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

8. Vinya per son menester, podada i cavada amb lluna de gener (2003, 1 font)

Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau (2003): El refranyer de Joan Viladot «VIII. El treball. La pagesia», p. 72. Pagès Editors.

9. Vinya per son menester, podada i cavada en sa lluna de gener (1984, 1 font)

Conseis de pagès.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Segona part. Refranys. Sobre sa lluna», p. 274. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

10. Vinya, per son menester, / podada i cavada am sa lluna vea de janer (1918, 1 font)

Lloc: Menorca.

Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca) (1918): Folklore menorquí. De la pagesia. Tom I «Refranys. II.- Astronomía, Meteorología. c) Cronología», p. 282. Institut Menorquí d'Estudis.

11. Vinya, per son menester, podada i cavada amb la lluna vella de gener (1992, 1 font)

Farnés i Badó, Sebastià (1992): Paremiologia catalana comparada VIII «V 1132», p. 860. Columna Edicions.

12. Vinya, per son menester, podada i cavada amb sa lluna vella de gener (1999, 1 font)

Perquè se n'obtingui el millor rendiment.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «El calendari. Gener», p. 82. Edicions 62.

13. Vinya, per son mester, podada i cavada amb sa lluna vella de gener (1993, 1 font)

Vol dir perquè se'n obtengui el millor rendiment. Tot i que el refrany no ha acaba d'esclarir, ha d'esser durant la setmana que va de la lluna cluca al quart creixent, segons els experts.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «2849 Vinya», p. 382. Institut Menorquí d'Estudis.