Xerrar més que una mallerenga

8 recurrències en 4 variants.

1. Xerraire com una mallerenga (2004, 1 font)

Dit per a referir-se a una persona que parla molt.

Sempre té tema de conversa, és xerraire com una mallerenga.

Sinònim: Ésser una mallerenga, ésser una cotorra, xerraire com un lloro, xerraire com una cotorra.

2. Xerrar com una mallarenga (2014, 1 font)

Es dóna el nim de «mallerenga» a una dona xerraire.

Lloc: Vic (Osona).

3. Xerrar com una mallerenga (1997, 4 fonts)

Tenim una veïna que xerra com una mallerenga.

Lloc: Vic (Osona).

Comparacions.

(1997): Curs d'escriptura catalana «23.1 Comparatius. Veus. Sons», p. 23.6.