Arrugat com una pansa

15 recurrències en 9 variants. Primera citació: 1994.

Arrugat com una pansa

7 fonts, 1994.
Tenir la pell, la cara, molt arrugada.
Dit per a referir-se a algú que ja té moltes arrugues a la cara.
Era molt vella i estava arrugada com una pansa: el temps no perdona.
En moltes arrugues, generalment es diu de la pell.
Comparacions que tenen un ús consolidat.
Persona amb moltes arrugues, principalment a la cara.
Lloc: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Arrugada com una pansa

1 font, 2011.
Lo bonic seria trobar-la viva, esclar, encara que estigués arrugada com una pansa, encara que fos cega, lo important és que pogués entendre'm i sentir que li dic mama, lo que he desitjat més a la vida.

Arrugar-se com una pansa

1 font, 2011.
L'Alida Valli també, que era guapíssima abans d'arrugar-se com una pansa. No, que ja deu ser morta, la Valli.

Estar arrugat com un figa secallona

1 font, 2011.
Lo raro és que, encara que ja té més de noranta anys i que està arrugat com una figa secallona, en el fondo el veig com un nano de disset anys que empaita les criades.
Solsona, Ramon (2011): L'home de la maleta «Escriuré una carta als meus amics», p. 289. Edicions Proa.

Estar arrugat com una pansa

1 font, 1996.
Tampoc no la sorprenien gaires coses, Es preguntà qui devia ser aquell home d'aspecte insignificant, arrugat com una pansa, malgirbat i empegueïdor.
Janer, Maria de la Pau (1996): Natura d'anguila «XXIII», p. 226. Columna Edicions.

Més arrugada que una pansa

1 font, 2010.

Més arrugat que un figó pansit

1 font, 2017.

Més arrugat que una figa picada de pardals

1 font, 2017.

Més arrugat que una pansa

1 font, 2017.