Paremiologia catalana comparada digital

Ballar-li els nanos

22 recurrències en 16 variants. Primera citació: 1928.

Ballar els nanos

3 fonts, 2012.
Fer molt de cas a una persona per interés, afalagar-la.
Va passar la vetlada ballant-li els nanos | Em va tindre tota la vesprada ballant-li els nanos, i va i em va deixar allí plantada i se'n va anar sense dir ni quec!
Sinònim: Ballar l'aigua | Fer el caldo gros | Alçar el rabo | Aüssar els mocs | Fer el llit.
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Ballar els nanos (a algú)

3 fonts, 1993.
Ser excessivament atent/a amb alguna persona per tal d'aconseguir algun benefici.
Eixe, si no li balles els nanos, no et donarà permís; me'l conec a muntó bé.
Sinònim: Sostovar-ho ben sostovat (a algú) | Donar la píndola | Llepar el cul (a algú) | Ser un/a llepó/a | Fer-li la pilota.
Lloc: Comarques de Castelló.
Afalagar molt.
Lloc: País Valencià.

Ballar-li a u els nanos

2 fonts, 1997.
Adularle, gastarle coba.
Lloc: País Valencià.
Complaure'l i afalagar-lo. La locució ve del costum d'anar els nanos a ballar davant de les cases importants, per a obsequiar els senyors en la festa de Corpus.
Lloc: Castelló (Plana Alta).

Ballar-li els nanos

2 fonts, 1932.
Qui fa per tindre cotnent a un altre, sostovant-lo.
Sinònim: Ballar-li l'auia.
Lloc: País Valencià.
Fer-li-ho fàcil, afalagar, seduir.
Lloc: País Valencià.

Ballar els nanos a algú

1 font, 2005.
És una frase feta que s'utilitza molt a Castelló i que significa 'adular algú, ballar-li l'aigua. Antigament, la vespra del Corpus es feia un volt per la ciutat i es ballaven les danses davant les cases dels diversos regidors de l'Ajuntament.
També cal dir que hiha el costum de 'ballar els nanos' (representar la dansa dels nanos).
Lloc: Castelló de la Plana (Plana Alta).

Ballar els nans a algú

1 font, 2006.

Ballar-li a ú els nanos

1 font, 2012.

Ballar-li a un els nanos

1 font, 2022.

Ballar-li els nanos a algú

1 font, 2008.
Fer-li afalacs i festes per a agradar-li.

Ballarli a ú els nanos

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.

Eixe no se riu ni ballant-li els nanos

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Fer ballar els nanos

1 font, 2010.

Fer-li a u ballar els nanos

1 font, 1950.
Lloc: País Valencià.

Fer-li a u ballar els nans

1 font, 1992.

Només li falta que ballar-li els nanos

1 font, 2021.

Nomes li falta que ballar-li els nanos

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.