Coixejar del mateix peu

17 recurrències en 11 variants.

3. Coixejar d'algun peu (1983, 1 font)

Tindre defectes.

Lloc: Vila-real (Plana Baixa).

Castellote, Glòria (1983): Revista Exágono, 370 «Frases fetes: Les dites populars a Vila-real», p. 33. Revista Exágono.

4. Coixejar d'un peu (1857, 1 font)

Estorch i Siqués, Pau (1857): Gramática de la lengua catalana «Sintaxi. Capítulo 7. De la preposicion. Índice alfabético de las voces que pueden presentar alguna duda sobre la preposicion que piden», p. 214. Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla.

5. Coixejar del mateix peu (1996, 6 fonts)

Tenir els mateixos defectes.

Equivalent en castellà: Cojear del mismo pie que alguien.

Abril Español, Joan (1996): Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català, p. 25. Edicions 62.

Compartir els mateixos defectes.

Beltran Genescà, Antoni (2018): Ensenya'm la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties «Sistema muscular i esquelètic. De les cames, dels peus i del caminar», p. 74. Editorial Gregal.

Tenir el mateix o els mateixos defectes (dues persones o més).

Tots els joves d'ara coixegen del mateix peu: detesten la disciplina / Pare i fill coixegen del mateix peu: tots dos són molt orgullosos.

Sinònim: Poder-se donar la mà.

Font: R-M / *

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Semblant». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Tindre el mateix o mateixos defectes.

Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

Galán Castañ, Josep (2003): Modismes i frases fetes de la parla de Fraga «P», p. 126. Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Tenir els mateixos defectes.

Sinònim: Veg. Fer ali 1.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «C», p. 56. Edicions 62.

Tenir els mateixos defectes.

Rodriguez-Vida, Susana (1997): Diccionari temàtic de modismes «Fets abstractes. Defectes», p. 42. Edicions 62.

6. Coixejar del mateix peu [dos persones o més] (2008, 1 font)

Tindre el mateix o els mateixos defectes.

Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Maneres de dir». Web.

7. Coixejar des mateix peu (2003, 1 font)

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (2003): Revista Bellpuig, 689 «Refranyer popular», p. 39. Revista Bellpuig.

8. Coixejar sempre d'es mateix peu (1984, 1 font)

Tenir sempre es mateixos defectes.

Lloc: Menorca.

Pons Moya, Joan (1984): Dites i refranys menorquins «Primera part. Dites. C. Conjugacions vàries», p. 31. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.

11. Coixejar ú del mateix pèu qu'un atre (1928, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «C», p. 46. Editorial Arte y Letras.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte