El mestral és l'escombra del cel

20 recurrències en 15 variants. Primera citació: 1944.

El mestral agrana el cel

2 fonts, 2003.

El mestral és sa granera des cel

2 fonts, 1951.

Tot ho escombra.

Es mestral és es raspai d'es cel

2 fonts, 2019.

Lloc: Eivissa.

El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de la isla de Ibiza». Blogger.

«El mestral apareix a finals de l'estiu, després dels temporals de llevant que anuncuien l'entrada de la tardor. És un vent especialment sec i fresc, que deixa un aire límpid, diàfan, vibrant on les formes més llunyanes pareix que podem tocar-les. Els dies de mestral (però també d'oratge) es dibuixa, nítida sobre l'horitzó marí, la silueta del penyal d'Ifac, normalment invisible, sobreeixint per darrere del Cap de l'Aljub».

Lloc: Eivissa.

Font: Aracil 2012.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.3.1. Del vent i els seus noms. Mestral», p. 74. Edicions del Bullent.

Es mestral es sa granera del cel

2 fonts, 1995.

Lloc: Mallorca.

Vent sec i fred que provoca un bon nombre de temporals en mar, produint també algun ruixat. Al seu pas deixa el cel clar i net de núvols, donant una sensació de calor durant el dia, si hom està a redós del vent.

Lloc: Mallorca.

Trepat i Albero, Josep Anton (1995): Refranys de vora mar «Parlem del temps. Vent. Mestral (315o)», p. 59. Editorial Noray.

Es mestral és sa granera del cel

2 fonts, 2007.

Lloc: Mallorca.

Font: Sanchis 1952:23.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.3.1. Del vent i els seus noms. Mestral», p. 74. Edicions del Bullent.

Però també bufar amb força després del pas d'un front i endur-se tots els núvols. «Granera» significa escombra.

El maestral agrana el cel (o és la granera del cel)

1 font, 2019.

L'efecte del mestral sobre l'atmosfera és que posa el cel ras com un ull de peix.

Lloc: Altea i Peníscola.

Font: Martínez 1947:208 | Ayza 1981:130.

Llorca Ibi, Francesc Xavier (2019): Gat vell. Dites marineres «5.3.1. Del vent i els seus noms. Mestral», p. 73. Edicions del Bullent.

El mestral agrana el cel, o és la granera del cel

1 font, 2019.

Los vientos provenientes de mestral, son los más duros en la isla. Son vientos por norma general racheados y con velocidades altas. En navegación marítima a vela son los más temidos y complicados de navegar. Al mismo tiempo, son vientos que en los días que soplan provocan malestar en la salud en parte de la población. De: Morte.

El mestral és l'escombra del cel

1 font.
Oral / Milian, Cristina. Font oral.

El mestral és la granereta del món

1 font, 1992.

El mestral és sa granera del cel

1 font, 2008.

Deixa net de núvols el cel.

El mestral escura els baixos i agrana el cel

1 font, 2008.

Fa fugir el mal temps i neteja l'atmosfera. Veg. també l'anterior.

Es mestral és es raspai del cel

1 font, 2021.

Quan bufa aquest vent, els núvols desapareixen i el cel queda net. Nota: Aquest refrany també apareix als 'Refranes marineros'.

Lloc: Eivissa.

Es mestral és es raspay del çel

1 font, 1944.

Lloc: Eivissa.

Juan Bonet, Antoni (1944): Ibiza, núm. 11, març 1945 «Refranero ibicenco (Continuación)», p. 178. Ibiza. Revista del Instituto de Estudios Ibicencos.

Es mestral és es respai del cel

1 font, 1947.

Lloc: Eivissa.

Es mestral, raspall del cel

1 font, 2020.

Lloc: Eivissa.