Paremiologia catalana comparada digital

El pagès que té diners mai es passi a cavaller

17 recurrències en 13 variants. Primera citació: 1759.

El pagès que té diner / mai se mostra cavaller

2 fonts, 1916.

El pagès que té diner mai se passi a cavaller

2 fonts, 1993.
Sinònim: El pagès que té diners mai es passa a cavaller.

El pagès que té diners mai es passa a cavaller

2 fonts, 1951.
Sinònim: El pagès que té diner mai se passi a cavaller.

El pagès que té diner mai no es passi a cavaller

1 font, 1992.
Desaconsellen al pagès canviar de condició.

El pagès que té diner mai se passi a cavallersi no treballa no té res

1 font, 1999.

El pagés que té diner, mai se fassa cavaller

1 font, 1915.
De: Cervera Bret, Emili (1918-19).
Lloc: Empordà.

El pagès que té diner, mai se passe a cavaller

1 font, 1992.

El pagès que té diners, / mai es posi a cavaller

1 font, 1969.
Equivalent en francès: Le paysan qui a de l'argent, / ne doit jamais jouer au gentilhomme.
Lloc: Catalunya del Nord.

Lo pages per molt diner / may se passa Cavaller

1 font, 1759.

Lo pagès que té diner / mai se passa a cavaller

1 font, 1967.

Lo Pages que te diner, / may se passe caballer

1 font, 1796.

Lo pagés que té diner, may se passa a caballer

1 font, 1912.
Pagés.
Equivalent en italià: L'umile origin tua non iscordare, s'anco fortuna t'avesse ad aiutare.

Lo pagés que te diners, no se passe á cavaller

1 font, 1883.