Paremiologia catalana comparada digital

Entre fadrinalla, el diable enmig hi balla

29 recurrències en 20 variants. Primera citació: 1936.

Entre fadrinalla, el diable enmig hi balla

4 fonts, 1936.

Entre xiques i xics, el diable hi balla enmig

4 fonts, 1936.

Entre xiques i xics una paret al mig

2 fonts, 1936.

Nines i nins, el diable entremig

2 fonts, 1951.
Lloc: Balears.

Xiques a cims, el diable enmig

2 fonts, 1951.
Massa filles.
Es diu quan hi ha massa filles en una casa.

Entre fadrinalla, el diable enmig balla

1 font, 2012.

Entre fadrinalla, el dimoni enmig hi balla

1 font, 2021.

Entre nens i nenes, el dimoni al mig

1 font, 2011.
Lloc: Solsona (Solsonès).

Entre nois i noies, el diable al mig

1 font, 2003.
Sinònim: Entre home i dona, el diable al mig.

Entre xics i xiques, el diable al mig

1 font, 1992.
Sinònim: Entre home i dona, el diable al mig.

Entre xiques i xics el diable hi balla enmig

1 font, 2021.

Entre xiques i xics una paret enmig (o al mig)

1 font, 1999.

Entre xiques i xics, el dimoni de per mig

1 font, 1989.
De: Alberola.
Lloc: País Valencià.

Per tot es posa el diable entremig

1 font, 1999.

Per tot es posa un diable entremig

1 font, 1951.

Xiques amb xics, ... El dimoni va pel mig

1 font, 2011.
Com hem comentat adés, llevat dels dies de Pasqua, la promiscuïtat entre xics i xiques, per molt decorosa que fos, no estava ben vista.
Lloc: País Valencià.

Xiques amb xics, lo dimoni està al mig

1 font, 1995.
Font: FV, TC.

Xiques amb xics, lo dimoni va pel mig

1 font, 2011.
El desig sexual es pot manifestar en qualsevol moment.
Sinònim: Similar: Entre sant i santa, una paret hi manca.
Equivalent en castellà: Similar: El hombre es fuego, la mujer, estopa; llega el diablo y sopla.

Xiques en xics lo dimoni va pel mig

1 font, 2003.
Lloc: Tortosa (Baix Ebre).

Xiques i amb xics, el diable s'hi fica al mig

1 font, 1992.