Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

I ara!

21 recurrències en 6 variants. Primera citació: 1935.

I ara!

13 fonts, 1977.
Com més va, més sentim frases com «No m'ho esperava *per a res». Alternatives genuïnes.
Com més va, més sentim frases com «No m'ho esperava *per a res». Alternatives genuïnes (segons què vulguem dir).
Contrarietat.
Locució interjectiva. Sol tenir dos significats. Per una banda, denota sorpresa per una acció o una dita inesperada. Per una altra, es fa servir per dir que no a una petició sorprenent.
Això t'ha dit? I ara! | Tant que ens ha perjudicat i vol que li donem suport? I ara!
Equivalent en castellà: Me extraña, ¡qué cosa!, ¡qué va!
Exclamació que demostra sorpresa per una acció o dita inesperada d'un altre.
I ara!, amb aquest fred i sortir sense abric? | I ara!, se n'ha anat sense dir-vos res? | I ara!, què dius?
Equivalent en castellà: ¡Cómo!
Exclamació que denota negació davant una pregunta, una petició, sorprenents.
Després de perseguir-nos volen ajut?, i ara!
Equivalent en castellà: ¡Ni hablar!
Sinònim: Amb què surts! | Ca, barret! | Fuig! | Fuig, home, fuig! | I ca! | No et fot! | Per aquí no hi passo! | Oi ca! | No n'hi ha de cuits! | Pobre de tu! | Vés! | Ni parlar-ne! | Ni pensar-hi!
Equivalent en castellà: ¡Qué va! | ¡Ni hablar! | ¡Ni pensarlo! | ¡No te jode!
M'ha dit amb paraules amenaçadores que no m'acostés més a casa seva. I ara!, quines maneres de dir les coses!
Lloc: Vic (Osona).
Refús. Li ha pres el lloc el castellà "¡Que va!"
—Agafa aquells diners. —I ara!
Lloc: Urgell.
Ortís Escuer, Pere (2002): La parla de l'Urgell «Locucions i frases fetes. I», p. 91. Autoedició.
Exclamació d'estranyesa o sorpresa.
Sinònim: Com hi ha món!; com hi ha Déu!; què dius, ara!; de quan ençà?; on s'és vist?; com s'entén?
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «I», p. 174. Edicions 62, accepció 1.
Expressió de reprovació.
Sinònim: De cap manera!, això sí que no!, estaríem frescos! | Veg. tb. No pas per ara!
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «I», p. 174. Edicions 62, accepció 2.
Lloc: País Valencià.
M'ho passa l'Albert Domènech. És la llista manuscrita del pare d'un amic. (Extretes principalment de "Postal de Català" del Correo del dijous).
(2009): «Frases fetes i expressions populars». Correu electrònic.

I ara

2 fonts, 2004.
Exclamació que denota negació davant una pregunta, una petició sorprenents / exclamació usada per a expressar desaprovació, refús.
Després de perseguir-nos volen ajut?, i ara! / Que et deixi la moto, dius? I ara!
Sinònim: On s'és vist, alça Manela, ni somiar-ho, ara pla, ves per on, com s'entén.
Font: EC / IEC.
Exclamació que demostra sorpresa per una acció o una dita inesperada d'un altre.
I ara!, amb aquest fred i sortir sense abric! / I ara!, se n'ha anat sense dir-vos res? / I ara!, què em dius?
Sinònim: On s'és vist, què dius ara, què vol dir.
Font: EC.

I ara!...

1 font, 1987.
Equivalent en francès: Et maintenant!
Lloc: Perpinyà.

I ara, Pau!

1 font, 1935.
De sentit interjectiu per a indicar sorpresa i admiració. Possiblement influït per les pugnes sarauistes. Explicat amb més detall a l'original.

I ara?

1 font, 2003.
Expressió que indica estranyesa.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).

—I ara? —Suara

1 font, 1992.