Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

I tant!

18 recurrències en 3 variants. Primera citació: 1966.

I tant!

14 fonts, 1966.
Sinònim: És clar | No cal dir-ho | No cal dir que | Oidà | Naturalment | Certament.
Sinònim: Des de luego (cast.).
Lloc: Bellvís.
A banda de substituir 'per suposat' per l'expressió 'per descomptat', també podem fer l'oració més expressiva amb 'i tant' o 'i tant que sí'
Sinònim: Per descomptat.
Sinònim: És clar! | Ja ho crec! | No cal dir-ho! | No poc!
Equivalent en castellà: ¡Cómo no! | A todas luces | ¡Claro! | ¡Por supuesto!
Exclamació que es diu per corroborar.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Origen: 1975. Literalment, 'Jo (ho) diré!'. Només es fa servir en la primera persona singular. En són sinònims 'you can say that again!' (lit.: 'pots tornar a dir això!'), 'you said it!' (lit.: 'tu ho has dit!') i, una mica vulgarment, 'damn straight!' (sense traducció literal).
Maria: —¿Va estar bé, la festa? Joan: —I tant! Tothom va trobar el menjar boníssim i tres persones van caure a la piscina! = Maria: "Was the party a success?" Joan: "I'll say! Everyone loved the food and three people fell in the pool!"
Sinònim: És veritat! | Absolutament!
Equivalent en anglès: I'll say!
Quan li van demanar a veure si volia col·laborar en aquella causa humanitària, va respondre de seguida: —I tant, que sí!
Lloc: Vic (Osona).
Com hi ha Déu!, bé prou que, pla bé, prou, no cal que, oidà, per descomptat.
Sinònim: Sens dubte, és clar, no cal dir-ho, naturalment, certament.
Equivalent en castellà: Desde luego.
Oral / Milian, Cristina (1994). Font oral.
Exclamació afirmativa.
Lloc: Menorca.
Expressió que afirma i pondera.
Sinònim: Molt, força, en gran manera, oi tal! | Veg. tb. per descomptat.
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «I», p. 175. Edicions 62, accepció 1.
Expressió que desmenteix, i de dubte.
Sinònim: Mentida!, no tant! | Veg. tb. Bé, bé!
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «I», p. 175. Edicions 62, accepció 2.
Lloc: País Valencià.
Lloc: País Valencià.

I tant

3 fonts, 1984.
Expressió que afirma i pondera.
Està clar que m'agraden els préssecs! I tant! És la fruita que prefereixo / Que si vull pastís? I tant!
Sinònim: Oi tant, oi tal, tu mateix, és clar, ves si no, no cal que ho diguis, per descomptat, pla bé.
Font: R-M.
Sinònim: Sense dubte, per descomptat, és clar, certament, no cal dir-ho, naturalment, bé prou que, no cal dir que.
Equivalent en castellà: Desde luego.
Riera, Manel (1985): Correspondència comercial i privada en català, p. 202. Editorial Llar del Llibre.
Prematurament? I tant. Només quaranta-un anys, oi?

I tant que sí

1 font, 2021.
A banda de substituir 'per suposat' per l'expressió 'per descomptat', també podem fer l'oració més expressiva amb 'i tant' o 'i tant que sí'
Sinònim: Per descomptat.