Paremiologia catalana comparada digital

Obrir-li el cap

19 recurrències en 5 variants. Primera citació: 1805.

Obrir el cap

9 fonts, 1970.
Equivalent en castellà: Abrir la cabeza.
Ferir el cap.
Ferir en el cap.
Ferir al cap.
Els xiquets li van obrir el cap amb una rajola.
Lloc: Comarques de Castelló.
Descalabrar.
Va caure de la moto i es va obrir el cap.
Lloc: Vic (Osona).
Fer mal al cap d'algú pegant-lo.
Lloc: Marina Baixa.
Ferir al cap.
Sinònim: Esgalabrar-se, captrencar-se, rompre's la crisma, estossinar-se, badar-se el cap.

Obrir el cap (a algú)

3 fonts, 1995.
Un dia li obriran el cap -temia la mare, la Secundina.
Ferir el cap.
Sense voler va obrir el cap al seu company de jocs / Tot jugant li va obrir el cap d'un cop de roc.
Sinònim: Rompre el cap (a algú).
Font: * / R-M.
Ferir el cap.
Van obrir el cap a l'alcalde amb un bastó / Anant a les velocitats que va qualsevol dia s'obrirà el cap / Va tenir un accident amb la moto i es va obrir el cap.
Sinònim: Rompre el cap (a algú).
Font: * / R-M.

Obrir el cap a algú

2 fonts, 1993.
Fer mal al cap d'algú, pegant-li.
Lloc: Fraga (Franja de Ponent).
Ferir-lo greument.
Lloc: País Valencià.

Obrir-li el cap

2 fonts, 2007.
(...) almenys li podríem guardar un lloc per aparcar, que a la nit costa déu i ajut trobar-ne, i algun dels meus companys vol obrir-li el cap però jo ho trobo divertit.
Ferir-lo.
Sinònim: Badar-li el cap | Captrencar | Rompre-li la crisma.
Equivalent en castellà: Abrirle la cabeza.

Obrir el cap á algú

1 font, 1805.
F. trencarli.
Equivalent en castellà: Abrir la cabeza.
F. trencarli.
Equivalent en llatí: Caput frangere.
F. trencarli.
Equivalent en castellà: Descalabrar.