Paremiologia catalana comparada digital

Pel novembre, tot el blat al graner o enterrat

24 recurrències en 13 variants. Primera citació: 1951.

Pel novembre tot el blat al graner o enterrat

4 fonts, 1984.
Cal triar entre varietats de cicle llarg, que s'han de sembrar a la tardor; de cicle mitjà per a sembrar des de mitjans de tardor, fins a desembre i àdhuc fins el gener i el febrer; de cicle curt o de primavera.
El graner és l'espai destinat a guardar-hi el gra de blat.

Novembre finat, tot guardat a casa o enterrat

3 fonts, 1999.
Finat = finit, acabat. És l'inici dels freds hivernals i de la inactivitat al camp després de la sembra.
Sinònim: Novembre acabat, hivern començat.
Equivalent en castellà: Por Todos los Santos, los trigos sembrados y todos los frutos en casa encerrados || Connexos: Por los Santos, siembra trigo y siembra cardo | Por Todos los Santos a más tardar, el trigo has de sembrar.

Pel novembre tot el blat, al graner o enterrat

3 fonts, 2001.
Lloc: Artà.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

Pel novembre, tot el blat al graner o enterrat

3 fonts, 1951.
Refranys de calendari, relacionen els mesos i el santoral amb el cicle biològic d'aquest cultiu.

Pel novembre, tot el blat al graner, o enterrat

3 fonts, 1983.
Les activitats agrícoles d'aquest moment de l'any són escasses per on es conrea l'olivera. Hom continua la sembra del mes anterior. Referent a les feines agrícoles i els fruits d'aquest temps.
De: Amades, Joan.

En novembre, tot el blat al graner o enterrat

1 font, 2008.
No convé tenir-lo defora. Per mor de les pluges.

Novembre finat: tot guardat a casa o enterrat

1 font, 2021.
De: Pujol i Vila, Josep | Amades, Joan.
Font: 10.000 refranys catalans, 370 frases fetes (Tarragona: Arola, 2012) | Calendari de refranys (Tarragona: El Mèdol, 2002).

Novembre tot el gra en la teua casa i soterrat

1 font, 1984.
Lloc: Alcoi (Alcoià).

Pel novembre tot el blat, graner o enterrat

1 font, 1998.
Lloc: Artà.

Pel novembre, tot el blat, / al graner o enterrat

1 font, 1951.
Font: Am. Cal. 94.

Pel novembre, tot el blat, / o al graner, o enterrat

1 font, 1974.
Lloc: Catalunya del Nord.

Pel novembre, tot el blat, al graner o enterrat

1 font, 2010.

Pel novembre, tot el gra al graner o enterrat

1 font, 1998.
Lloc: Alt Pirineu.