Pel novembre, tot el blat al graner o enterrat

20 recurrències en 11 variants. Primera citació: 1951.
ves als fitxers

Pel novembre tot el blat al graner o enterrat

4 fonts, 1984.

Cal triar entre varietats de cicle llarg, que s'han de sembrar a la tardor; de cicle mitjà per a sembrar des de mitjans de tardor, fins a desembre i àdhuc fins el gener i el febrer; de cicle curt o de primavera.

El graner és l'espai destinat a guardar-hi el gra de blat.

Novembre finat, tot guardat a casa o enterrat

3 fonts, 1999.

Finat = finit, acabat. És l'inici dels freds hivernals i de la inactivitat al camp després de la sembra.

Sinònim: Novembre acabat, hivern començat.

Equivalent en castellà: Por Todos los Santos, los trigos sembrados y todos los frutos en casa encerrados || Connexos: Por los Santos, siembra trigo y siembra cardo | Por Todos los Santos a más tardar, el trigo has de sembrar.

Gisbert, Adolf (2011): Refranyer temàtic «Èpoques de l'any. Mesos, labors i collites. Novembre», p. 737. Web.

Pel novembre, tot el blat al graner o enterrat

3 fonts, 1951.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Novembre». Web.

Refranys de calendari, relacionen els mesos i el santoral amb el cicle biològic d'aquest cultiu.

Pel novembre tot el blat, al graner o enterrat

2 fonts, 2001.

Lloc: Artà.

Vanesa (2009): El bagul de les lletres «Dites i refranys del mes de novembre». Web.

Pel novembre, tot el blat al graner, o enterrat

2 fonts, 1983.

Les activitats agrícoles d'aquest moment de l'any són escasses per on es conrea l'olivera. Hom continua la sembra del mes anterior. Referent a les feines agrícoles i els fruits d'aquest temps.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català V «Novembre. La vida al camp», p. 558. Salvat, S.A. de Ediciones.

En novembre, tot el blat al graner o enterrat

1 font, 2008.

No convé tenir-lo defora. Per mor de les pluges.

Novembre tot el gra en la teua casa i soterrat

1 font, 1984.

Lloc: Alcoi (Alcoià).

Pel novembre tot el blat, graner o enterrat

1 font, 1998.

Lloc: Artà.

Esteva, Antoni (1998): Revista Bellpuig, 593 «Refranyer popular. Mes de novembre», p. 26. Revista Bellpuig.

Pel novembre, tot el blat, / al graner o enterrat

1 font, 1951.

Font: Am. Cal. 94.

Pel novembre, tot el blat, al graner o enterrat

1 font, 2010.
CEIP Santo Tomàs - Sant Boi de Llobregat (2010): Dites i refranys catalans agrupats per mesos «Novembre». Web.

Pel novembre, tot el gra al graner o enterrat

1 font, 1998.

Lloc: Alt Pirineu.