Per fi

Equivalent en castellà: A la postre, al fin, por fin.

Balbastre i Ferrer, Josep (1977): Nou recull de modismes i frases fetes «Català-castellà», p. 174. Editorial Pòrtic.

Equivalent en castellà: Por fin.

Diàfora (1982): Diccionari essencial castellà-català català-castellà, p. 125. Editorial Diàfora.

Expressió usada per a introduir la darrera part d'una exposició, una enumeració, etc.

Em referiré, per fi, al problema de la llibertat.

Equivalent en castellà: Por fin.

Enciclopèdia Catalana (2000): Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà «Fi», p. 117. Enciclopèdia Catalana.

Expressió usada per a introduir la darrera part d'una exposició, una enumeració, etc. / expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d'un procés llarg o dificultós, d'una espera llarga o intensa, etc.

Va mirar i regirar tots els calaixos i per fi va trobar el paper que cercava / Ara arribem, per fi! / Em referiré, per fi, al problema de la llibertat.

Sinònim: A la fi, a l'últim, per acabar, al cap darrer, al final de, ja era hora.

Font: R-M / EC / EC.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Finalment». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

M. adv.

Equivalent en castellà: Por fin.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fi», p. 377.

M. adv.

Equivalent en llatí: Tandem, denique.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1803): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo I «Fi», p. 377.

─El conclave s'acaba, per fi. Hi aniré a treure el cap.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XLIV», p. 313. L'Avui / El Punt Avui.

No hauria baratat la que, per fi, havia comprès, amb la tranquil·litat de continuar amb la bena als ulls.

Janer, Maria de la Pau (1996): Natura d'anguila «IX», p. 94. Columna Edicions.

Per fi l'istiu es mostra en tot el seu esplendor.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 85. Llibres de l'Index, S.A..

Sinònim: A l'últim, al capdavall, finalment, com a cosa darrera, com a última cosa.

Equivalent en castellà: Por último.

Miravitlles, Joan (1989): Diccionari general de Barbarismes i altres incorreccions, p. 166. Editorial Claret.

A l'altra banda del fil, el silenci. Per fi, el Pti s'escura la gola i parla.

Monzó, Quim (1992): El perquè de tot plegat «El cicle menstrual», p. 28. Edicions dels Quaderns Crema.

Per fi a trobat un gripau, cara a cara, en directe.

Monzó, Quim (1992): El perquè de tot plegat «El gripau», p. 140. Edicions dels Quaderns Crema.

Finalment.

Sinònim: Veg. Al final 2.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «P», p. 214. Edicions 62.

-Per fi -continuà l'Iris sense escoltar-me-, al cap d'hores i hores d'estar-se així, amb el cap colgat, començà a moure primer els braços, després el coll i, en acabat, les cames.

Roig, Montserrat (1988): El cant de la joventut «"Escapats de la guerra i de l'ona"», p. 40. Edicions 62.

L'Ernest se n'anava per la porta del davant de casa, la del jardí, tot evocant el dia en què la Mar cauria, per fi, als seus braços, paralítica de cintura cap avall.

Roig, Montserrat (1988): El cant de la joventut «"Mar"», p. 79. Edicions 62.

Per fi, l'aigua va tornar a reposar-se d'aquell xipolleig, i es reflectí de nou la lluna, que brillava sobre el pou.

Serra i Boldú, Valeri (1922): Aplec de rondalles «El pou del Calceter», p. 82. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte